Wunibald Müller/ slo
"Ludzie mają dochody idące niekiedy w miliony, lecz to przynosi im mało zadowolenia. Mają wszystko, co im obiecuje telewizja-podróże, samochody, piękne kobiety, ale poczucie bycia szczęśliwym jest coraz bardziej wątle. Dotyczy to często znanych osób: i one widzą, że to wszystko pogłębia jeszcze bardziej pustkę ich życia."
"Ludzie mają dochody idące niekiedy w miliony, lecz to przynosi im mało zadowolenia. Mają wszystko, co im obiecuje telewizja-podróże, samochody, piękne kobiety, ale poczucie bycia szczęśliwym jest coraz bardziej wątle. Dotyczy to często znanych osób: i one widzą, że to wszystko pogłębia jeszcze bardziej pustkę ich życia."
Wunibald Muller / slo
Do depresji lżejszych zalicza się też depresję narcystyczną, która jak się wydaje, w ostatnich latach przybrała na sile, podobnie jak wzrosła, zdaniem psychologa głębi Jiirga Wunderlego, liczba przypadków zaburzeń psychicznych na tle narcystycznym.
Do depresji lżejszych zalicza się też depresję narcystyczną, która jak się wydaje, w ostatnich latach przybrała na sile, podobnie jak wzrosła, zdaniem psychologa głębi Jiirga Wunderlego, liczba przypadków zaburzeń psychicznych na tle narcystycznym.