Paweł Kosiński SJ
Jest sposób, żeby się od tego odciąć.