PAP / mh
Pieniądze publiczne są głównym źródłem finansowania partii na świecie - to konkluzja analizy prof. Krzysztofa Skotnickiego w tej sprawie. Według profesora najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia respektowania zasad demokracji jest mieszany model finansowania partii politycznych.
Pieniądze publiczne są głównym źródłem finansowania partii na świecie - to konkluzja analizy prof. Krzysztofa Skotnickiego w tej sprawie. Według profesora najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia respektowania zasad demokracji jest mieszany model finansowania partii politycznych.