KAI / pk
Smutny bilans na koniec roku ukazała niemiecka sekcja organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP): w 2022 roku na świecie porwano, aresztowano lub zabito ponad 100 księży i zakonnic oraz zakonników. Co najmniej 17 z nich zginęło na skutek przemocy.
Smutny bilans na koniec roku ukazała niemiecka sekcja organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP): w 2022 roku na świecie porwano, aresztowano lub zabito ponad 100 księży i zakonnic oraz zakonników. Co najmniej 17 z nich zginęło na skutek przemocy.
KAI/tkb
20 i 21 maja przeprowadzono aresztowania niemalże całego personelu kościelnego z prefektury apostolskiej Xinxiang. Wpierw zatrzymano 7-miu księży, 10 seminarzystów, zaś 21 maja zatrzymano 63-letniego biskupa Josepha Zhang Weizhu, który w przeszłości był już wielokrotnie więziony.
20 i 21 maja przeprowadzono aresztowania niemalże całego personelu kościelnego z prefektury apostolskiej Xinxiang. Wpierw zatrzymano 7-miu księży, 10 seminarzystów, zaś 21 maja zatrzymano 63-letniego biskupa Josepha Zhang Weizhu, który w przeszłości był już wielokrotnie więziony.