KAI / Crux / kk / ms
Kapelmistrzem przykatedralnego chóru był przez 30 lat ks. Georg Ratzinger, brat emerytowanego papieża Benedykta XVI.
Kapelmistrzem przykatedralnego chóru był przez 30 lat ks. Georg Ratzinger, brat emerytowanego papieża Benedykta XVI.
KAI / sz
Z powodu braku jedności w episkopacie Niemiec, biskup Ratyzbony uważa, że decyzja może być rozstrzygnięta tylko w jedności z Kościołem powszechnym.
Z powodu braku jedności w episkopacie Niemiec, biskup Ratyzbony uważa, że decyzja może być rozstrzygnięta tylko w jedności z Kościołem powszechnym.
KAI / PAP / ml
Przez dwa lata specjalna komisja badała przypadki przemocy fizycznej lub seksualnej popełnione na członkach światowej sławy dziecięcego chóru katedralnego z Ratyzbony.
Przez dwa lata specjalna komisja badała przypadki przemocy fizycznej lub seksualnej popełnione na członkach światowej sławy dziecięcego chóru katedralnego z Ratyzbony.
KAI / sz
W Kościele pierwszych wieków istniała funkcja diakonisy, ale nie była ona związana ze święceniami kapłańskimi - stwierdził biskup Ratyzbony Rudolf Voderholzer.
W Kościele pierwszych wieków istniała funkcja diakonisy, ale nie była ona związana ze święceniami kapłańskimi - stwierdził biskup Ratyzbony Rudolf Voderholzer.
KAI / kw
Przyszłość świata zależy od pokoju między muzułmanami i chrześcijanami. Jest o tym przekonany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Ludwig Müller.
Przyszłość świata zależy od pokoju między muzułmanami i chrześcijanami. Jest o tym przekonany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Ludwig Müller.
PAP / pk
Ponad 30 imigrantów z krajów bałkańskich okupuje katedrę w Ratyzbonie, by uniknąć deportacji do krajów pochodzenia i skłonić władze Niemiec do przyznania m prawa pobytu - podało we wtorek niemieckie radio Deutschlandfunk. Władze kościelne nie chcą interwencji policji.
Ponad 30 imigrantów z krajów bałkańskich okupuje katedrę w Ratyzbonie, by uniknąć deportacji do krajów pochodzenia i skłonić władze Niemiec do przyznania m prawa pobytu - podało we wtorek niemieckie radio Deutschlandfunk. Władze kościelne nie chcą interwencji policji.
KAI / pk
W 10 lat po wizycie w Ratyzbonie papież senior Benedykt XVI zostanie w tym uniwersyteckim mieście Bawarii uhonorowany pomnikiem.
W 10 lat po wizycie w Ratyzbonie papież senior Benedykt XVI zostanie w tym uniwersyteckim mieście Bawarii uhonorowany pomnikiem.