PAP / sz
Dzieje się to wbrew oficjalnym dokumentom i porozumieniom podpisywanym przez zwierzchności.
Dzieje się to wbrew oficjalnym dokumentom i porozumieniom podpisywanym przez zwierzchności.