Migrants & Refugees Section / kk
„Dzielić się, żeby się rozwijać” – to jeden z kluczy do zrozumienia dziecięctwa Jezusa.
„Dzielić się, żeby się rozwijać” – to jeden z kluczy do zrozumienia dziecięctwa Jezusa.