Joanna Petry-Mroczkowska
Stary diabeł szukający wśród nas przykładów, aby poinstruować swego młodego ucznia w sztuce zwodzenia ludzi, znajdzie dzisiaj, także w naszym kraju, dużo "cennych" sposobów na wyprowadzenie ludzi w pole.
Stary diabeł szukający wśród nas przykładów, aby poinstruować swego młodego ucznia w sztuce zwodzenia ludzi, znajdzie dzisiaj, także w naszym kraju, dużo "cennych" sposobów na wyprowadzenie ludzi w pole.