PAP / pzk
Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na skalę uczestnictwa polskich katolików w niedzielnej mszy św. W 2021 r. uczestniczyło w nich 28,3 proc. wiernych, 12,9 proc. przystępowało do Komunii. Na lekcje religii uczęszczało 82 proc. uczniów – tak wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.
Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na skalę uczestnictwa polskich katolików w niedzielnej mszy św. W 2021 r. uczestniczyło w nich 28,3 proc. wiernych, 12,9 proc. przystępowało do Komunii. Na lekcje religii uczęszczało 82 proc. uczniów – tak wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) opublikował dane statystyczne za rok 2020. Dane zatrważające i załamujące. Katastrofa na całej linii. Tyle, że... dane dotyczą roku, który w całości upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa i ograniczeń, a te dotknęły Kościół i wiele innych sfer życia. To wszystko musiało przełożyć się na suche dane liczbowe.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) opublikował dane statystyczne za rok 2020. Dane zatrważające i załamujące. Katastrofa na całej linii. Tyle, że... dane dotyczą roku, który w całości upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa i ograniczeń, a te dotknęły Kościół i wiele innych sfer życia. To wszystko musiało przełożyć się na suche dane liczbowe.
Jeśli chcemy uratować wiarę tych, którzy jeszcze przychodzą, musimy przestać liczyć na masy i porzucić adorowanie tych przeklętych statystyk. Kluczowe wyzwanie tkwi zupełnie gdzie indziej.
Jeśli chcemy uratować wiarę tych, którzy jeszcze przychodzą, musimy przestać liczyć na masy i porzucić adorowanie tych przeklętych statystyk. Kluczowe wyzwanie tkwi zupełnie gdzie indziej.