KAI / slo
Promocja katechezy, integracja środowiska naukowego katechetyków oraz formacja katechetów - to cele, jakie stawia sobie powołane kilka dni temu Stowarzyszenie Katechetyków Polskich.
Promocja katechezy, integracja środowiska naukowego katechetyków oraz formacja katechetów - to cele, jakie stawia sobie powołane kilka dni temu Stowarzyszenie Katechetyków Polskich.