Stowarzyszenie Katechetyków Polskich

KAI / slo

Promocja katechezy, integracja środowiska naukowego katechetyków oraz formacja katechetów - to cele, jakie stawia sobie powołane kilka dni temu Stowarzyszenie Katechetyków Polskich.

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich zostało powołane podczas Sympozjum Wykładowców Katechetyki, które odbyło się 14 i 15 września w Częstochowie. Uczestniczyli w nim m.in. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania KEP oraz bp Gerard Kusz z Gliwic.

Pierwszym przewodniczącym SKP został ks. prof. Zbigniew Marek SJ z Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Filozoficznej "Ignatianum" w Krakowie, wiceprzewodniczącym ks. prof. Andrzej Kiciński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stanowisko sekretarza-skarbnika objęła s. dr Anna Walulik CSFN z "Ignatianum".

W skład Stowarzyszenia weszli ponadto m.in. prof. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ks. prof. Radosław Chałupniak z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Andrzej Potocki OP z Uniwersytetu Warszawskiego, ks. dr Wojciech Osial z Łowicza oraz ks. dr Dariusz Kurzydło z UKSW.

Powołanie Stowarzyszenia - jak wyjaśnił KAI ks. prof. Zbigniew Marek - służy przede wszystkim działalności naukowej.

Gremium to ma "analizować działania człowieka w świecie i Kościele w świetle Bożego objawienia, promować katechezę, integrować środowisko naukowe katechetyków, a także inspirować formację katechetów". - Cele te będą precyzowane i dostosowywane do konkretnych potrzeb naszego środowiska - dodaje ks. prof. Marek.

Zdaniem przewodniczącego SKP, aktualny stan prowadzenia katechezy w polskich szkołach "z całą pewnością służy dobru niezależnie od tego, że wielu katechetów może stykać się z niezrozumieniem, czy trudnościami". - Taka sytuacja jest wpisana w misję, jaką pełnią - dodaje ks. prof. Marek.

- Poszczególni członkowie jak i całe Stowarzyszenie na miarę swoich możliwości będzie wspierać działalność katechetyczną m.in. wypracowując nowe podręczniki do nauczania religii, podejmując problemy formacji katechetów, a w swoich badaniach sprawy ważne zarówno dla środowiska naukowego, jak też dla praktyków katechezy - wyjaśnia KAI ks. prof. Marek.

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich zostało zatwierdzone podczas 357. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w marcu br.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.