Logo źródła: WAM psd
Moc i skuteczność tej modlitwy zostały już sprawdzone wiele razy.
Moc i skuteczność tej modlitwy zostały już sprawdzone wiele razy.