info. pras. / pz
"Turki" to nazwa regionalna straży pełniących wartę przy grobie Chrystusa w okresie od Wielkiego Piątku do Wielkanocy. Występują one pod tą nazwą na terenie Polski południowo-wschodniej, a zwłaszcza w miejscowościach: Grodzisko i okolice, Gniewczyna, Świętoniowa, Jagiełła, Pruchnik, Radomyśl n/Sanem, Majdan Zbydniowski, Dzikowiec, Jelna i inne.
"Turki" to nazwa regionalna straży pełniących wartę przy grobie Chrystusa w okresie od Wielkiego Piątku do Wielkanocy. Występują one pod tą nazwą na terenie Polski południowo-wschodniej, a zwłaszcza w miejscowościach: Grodzisko i okolice, Gniewczyna, Świętoniowa, Jagiełła, Pruchnik, Radomyśl n/Sanem, Majdan Zbydniowski, Dzikowiec, Jelna i inne.