KAI / PAP /kk
Decyzja Ojca Świętego nie pozwala na apelację.