Benedykt XVI
Papież emeryt poruszył temat prywatnych objawień, które co jakiś czas pojawiają się w Kościele. Czy trzeba w nie wierzyć? Jaki stosunek powinien mieć do nich wierzący? Przeczytaj odpowiedź Benedykta XVI.
Papież emeryt poruszył temat prywatnych objawień, które co jakiś czas pojawiają się w Kościele. Czy trzeba w nie wierzyć? Jaki stosunek powinien mieć do nich wierzący? Przeczytaj odpowiedź Benedykta XVI.
10 lat temu
Radio Watykańskie
Posynodalna adhortacja apostolska Benedykta XVI Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła została 11 listopada zaprezentowana w Watykanie. Jest to owoc Synodu Biskupów sprzed dwóch lat. Papież podpisał ją już ponad miesiąc temu, 30 września, w liturgiczne wspomnienie św. Hieronima.
Posynodalna adhortacja apostolska Benedykta XVI Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła została 11 listopada zaprezentowana w Watykanie. Jest to owoc Synodu Biskupów sprzed dwóch lat. Papież podpisał ją już ponad miesiąc temu, 30 września, w liturgiczne wspomnienie św. Hieronima.
10 lat temu
KAI / ad
W porównaniu z poprzedzającymi adhortację "Verbum Domini" tekstami synodalnymi, które poddawano kolejnym dyskusjom, tekst Benedykta XVI wydaje się jeszcze bardziej uszczegółowiony i poszerzony - uważa abp Stanisław Gądecki. Dodał, że dokument ten zawiera nie tylko proste nauczanie synodalne, ale też wskazania Ojca Świętego, które powinny być wprowadzone w życie.
W porównaniu z poprzedzającymi adhortację "Verbum Domini" tekstami synodalnymi, które poddawano kolejnym dyskusjom, tekst Benedykta XVI wydaje się jeszcze bardziej uszczegółowiony i poszerzony - uważa abp Stanisław Gądecki. Dodał, że dokument ten zawiera nie tylko proste nauczanie synodalne, ale też wskazania Ojca Świętego, które powinny być wprowadzone w życie.