Gdzie jest miłość, musi być kontakt. Ba, drobiazg! Kontakt z Niewidzialnym, gdy my jesteśmy cieleśni, ze Świętym, gdy my jesteśmy grzeszni? Czy jest w ogóle możliwy, a jeśli tak, czy ta świętość człowieka nie unicestwi?
Gdzie jest miłość, musi być kontakt. Ba, drobiazg! Kontakt z Niewidzialnym, gdy my jesteśmy cieleśni, ze Świętym, gdy my jesteśmy grzeszni? Czy jest w ogóle możliwy, a jeśli tak, czy ta świętość człowieka nie unicestwi?
Mnich z Zakonu Kartuzów
Co sprawia, że jedna prośba zostaje spełniona, a inna nie? Tradycja często nadawała temu pytaniu następującą formę: Jakie są warunki skutecznej modlitwy?
Co sprawia, że jedna prośba zostaje spełniona, a inna nie? Tradycja często nadawała temu pytaniu następującą formę: Jakie są warunki skutecznej modlitwy?