dm
Relacja między rodzeństwem jest jedną z dłuższych relacji w życiu człowieka. Spędzany razem czas tworzy wspólną historię i zażyłość między dziećmi czy dorosłymi już osobami. W okresie szkolnym i w czasie dorastania takie relacje mogą stworzyć silną więź, która będzie budowała osobowość i może stać się miejscem wzrostu, którego czasami dzieci niekoniecznie mogą doświadczyć wśród rówieśników.
Relacja między rodzeństwem jest jedną z dłuższych relacji w życiu człowieka. Spędzany razem czas tworzy wspólną historię i zażyłość między dziećmi czy dorosłymi już osobami. W okresie szkolnym i w czasie dorastania takie relacje mogą stworzyć silną więź, która będzie budowała osobowość i może stać się miejscem wzrostu, którego czasami dzieci niekoniecznie mogą doświadczyć wśród rówieśników.