Logo źródła: Wychowawca Agata Grabowska / "Wychowawca"
Dzieci i młodzież stanowią największa grupę ryzyka uzależnienia od Internetu, które zasadniczo nie różni się od uzależnień powodowanych przez narkotyki czy alkohol. Według Z. Zaborowskiego uzależnienie stanowi "proces bądź jego efekt związany z wytwarzaniem się specyficznego zawiązku między jednostką, a jej czynnościami, zachowaniem, bądź między jednostką a innymi ludźmi, który charakteryzuje się ograniczeniem pola świadomości, pola decyzyjnego i wyborem często jednej tylko (…) alternatywy".
Dzieci i młodzież stanowią największa grupę ryzyka uzależnienia od Internetu, które zasadniczo nie różni się od uzależnień powodowanych przez narkotyki czy alkohol. Według Z. Zaborowskiego uzależnienie stanowi "proces bądź jego efekt związany z wytwarzaniem się specyficznego zawiązku między jednostką, a jej czynnościami, zachowaniem, bądź między jednostką a innymi ludźmi, który charakteryzuje się ograniczeniem pola świadomości, pola decyzyjnego i wyborem często jednej tylko (…) alternatywy".
Logo źródła: Wychowawca "Wychowawca"
Dzieci i młodzież żyją od najmłodszych lat w środowisku telewizji, Internetu i telefonów komórkowych, przenosząc nowe formy komunikowania się i zachowania do szkoły, do grup rówieśniczych, a nawet do domu. 60% młodzieży codziennie korzysta z Internetu. Nauczycielki alarmują, że przedszkolaki potrafią obsługiwać nowoczesne smartfony a nie umieją zawiązywać sznurowadeł.
Dzieci i młodzież żyją od najmłodszych lat w środowisku telewizji, Internetu i telefonów komórkowych, przenosząc nowe formy komunikowania się i zachowania do szkoły, do grup rówieśniczych, a nawet do domu. 60% młodzieży codziennie korzysta z Internetu. Nauczycielki alarmują, że przedszkolaki potrafią obsługiwać nowoczesne smartfony a nie umieją zawiązywać sznurowadeł.
Logo źródła: Wychowawca "Wychowawca"
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to jeden z najważniejszych problemów, z jakimi stykają się dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy. Szkoła uczy, jak unikać zagrożeń, jak zachowywać się w sytuacji niebezpiecznej, w jaki sposób reagować, kiedy drugiej osobie dzieje się krzywda i jak się bronić.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to jeden z najważniejszych problemów, z jakimi stykają się dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy. Szkoła uczy, jak unikać zagrożeń, jak zachowywać się w sytuacji niebezpiecznej, w jaki sposób reagować, kiedy drugiej osobie dzieje się krzywda i jak się bronić.
Logo źródła: Wychowawca Lidia Peplińska / "Wychowawca"
Wasze dzieci mają tylko was. Jedynie wychowanie może zmienić świat. Bruno Ferrero
Wasze dzieci mają tylko was. Jedynie wychowanie może zmienić świat. Bruno Ferrero
Logo źródła: Wychowawca Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik / "Wychowawca"
W całokształcie środowiska wychowawczego rodzina oddziałuje na dziecko najdłużej, niekiedy nawet przez całe jego życie. Wpływ rodziców (zwłaszcza matki) jest najsilniejszy we wczesnych stadiach rozwoju. Więź emocjonalna matki z dzieckiem tylko w pewnym stopniu opiera się na czynnikach biologicznych. Z
W całokształcie środowiska wychowawczego rodzina oddziałuje na dziecko najdłużej, niekiedy nawet przez całe jego życie. Wpływ rodziców (zwłaszcza matki) jest najsilniejszy we wczesnych stadiach rozwoju. Więź emocjonalna matki z dzieckiem tylko w pewnym stopniu opiera się na czynnikach biologicznych. Z
Logo źródła: Wychowawca Natalia Maria Ruman / "Wychowawca"
Godność człowieka i jej chrześcijańskie korzenie muszą w przyszłości znajdować przełożenie na konkret życia. "Godność ludzka" (dignitas humana, human dignity) - argumentacja posługująca się zasadą godności ludzkiej sięga czasów starożytnych, wyraża je sformułowanie stoików: homo homini res sacra (człowiek dla człowieka rzeczą świętą).
Godność człowieka i jej chrześcijańskie korzenie muszą w przyszłości znajdować przełożenie na konkret życia. "Godność ludzka" (dignitas humana, human dignity) - argumentacja posługująca się zasadą godności ludzkiej sięga czasów starożytnych, wyraża je sformułowanie stoików: homo homini res sacra (człowiek dla człowieka rzeczą świętą).
Logo źródła: Wychowawca "Wychowawca"
Podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesów wychowawczych i skutecznego przezwyciężania trudności w tej dziedzinie jest stwarzanie dzieciom klimatu bezpieczeństwa, radości i zaufania. To wszystko można osiągnąć jedynie w kontekście miłości.
Podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesów wychowawczych i skutecznego przezwyciężania trudności w tej dziedzinie jest stwarzanie dzieciom klimatu bezpieczeństwa, radości i zaufania. To wszystko można osiągnąć jedynie w kontekście miłości.
Logo źródła: Don Bosco ks. Mariusz Jeżewicz SDB / slo
System wychowawczy księdza Bosko, zwany prewencyjnym, jest przeciwieństwem systemu represyjnego (powszechnie stosowanego w wieku XIX). W systemie represyjnym wychowawca pozostaje daleko od wychowanków. Spotyka się z nimi tylko po to, by karać lub grozić karą.
System wychowawczy księdza Bosko, zwany prewencyjnym, jest przeciwieństwem systemu represyjnego (powszechnie stosowanego w wieku XIX). W systemie represyjnym wychowawca pozostaje daleko od wychowanków. Spotyka się z nimi tylko po to, by karać lub grozić karą.
Logo źródła: Wychowawca Patrycja Woźniak / "Wychowawca"
Najważniejszym elementem szeroko pojętej dojrzałości człowieka są dojrzałe emocje. Będąc zawsze włączonym w coś, co go przerasta, człowiek dojrzały stabilizuje i harmonizuje swoje życie. Taka osobowość, wchodząc w płynącą rzekę historii, odczuje skutki swego działania w sile prądów i zawirowań, jakie jej towarzyszą, ale będzie potrafiła zobaczyć nowy brzeg.
Najważniejszym elementem szeroko pojętej dojrzałości człowieka są dojrzałe emocje. Będąc zawsze włączonym w coś, co go przerasta, człowiek dojrzały stabilizuje i harmonizuje swoje życie. Taka osobowość, wchodząc w płynącą rzekę historii, odczuje skutki swego działania w sile prądów i zawirowań, jakie jej towarzyszą, ale będzie potrafiła zobaczyć nowy brzeg.
Logo źródła: Wychowawca "Wychowawca" grudzień 2011
W warunkach szybkich przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych rozwijają się nowe wartości, a dotychczas istniejące zyskują nowy profil lub podlegają procesom destabilizacji. Zmieniają się nie tylko pojedyncze wartości, ale także całe ich systemy.
W warunkach szybkich przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych rozwijają się nowe wartości, a dotychczas istniejące zyskują nowy profil lub podlegają procesom destabilizacji. Zmieniają się nie tylko pojedyncze wartości, ale także całe ich systemy.
Logo źródła: Wychowawca s. M. Urszula Kłusek SAC / "Wychowawca"
"To jest nudne!". "Nie mam na nic ochoty!". "Spałem do 11.00, nie chciało mi się wstać! Bo i po co!?". "Same nudy były na koloniach!". "Nie znoszę chodzić do szkoły, tam są same nudy!". Takie stwierdzenia na temat nudy można usłyszeć w wypowiedziach wielu młodszych i starszych dzieci. Za tymi słowami stoi konkretny sygnał zagrożenia dla życia i rozwoju dziecka.
"To jest nudne!". "Nie mam na nic ochoty!". "Spałem do 11.00, nie chciało mi się wstać! Bo i po co!?". "Same nudy były na koloniach!". "Nie znoszę chodzić do szkoły, tam są same nudy!". Takie stwierdzenia na temat nudy można usłyszeć w wypowiedziach wielu młodszych i starszych dzieci. Za tymi słowami stoi konkretny sygnał zagrożenia dla życia i rozwoju dziecka.
Logo źródła: Wychowawca Barbara Kaczmarska / "Wychowawca"
Dzieci z FAS na ogół się nie wyróżniają, czasem zwraca uwagę ich nieco orientalna uroda, ale dopiero znajomość tematu sprawia, że je dostrzegamy. Na ogół są pogodne, empatyczne, spontaniczne i uprzejme, należą do grupy klasowych wesołków albo notorycznych "rozrabiaczy" i "przeszkadzaczy".
Dzieci z FAS na ogół się nie wyróżniają, czasem zwraca uwagę ich nieco orientalna uroda, ale dopiero znajomość tematu sprawia, że je dostrzegamy. Na ogół są pogodne, empatyczne, spontaniczne i uprzejme, należą do grupy klasowych wesołków albo notorycznych "rozrabiaczy" i "przeszkadzaczy".
Logo źródła: Wychowawca Karolina Irla / "Wychowawca"
Szkoła jest miejscem poszukiwań i zdobywania wiedzy, a dla większości dzieci także miejscem odnoszenia sukcesów. Dziecko uczy się w szkole niezależności. Nie dotyczy to jednak dzieci z zespołem ADHD. Dla większości z nich szkoła jest źródłem frustracji, niepowodzeń, a w końcu utraty wiary w siebie i poszanowania własnej godności.
Szkoła jest miejscem poszukiwań i zdobywania wiedzy, a dla większości dzieci także miejscem odnoszenia sukcesów. Dziecko uczy się w szkole niezależności. Nie dotyczy to jednak dzieci z zespołem ADHD. Dla większości z nich szkoła jest źródłem frustracji, niepowodzeń, a w końcu utraty wiary w siebie i poszanowania własnej godności.
Logo źródła: Wychowawca "Wychowawca" nr 10(225) - Październik 2011
Prawie w każdym zespole klasowym są uczniowie, którzy wymagają szczególnej troski, a wśród nich dzieci z syndromem FAS lub zespołem ADHD. W Polsce rodzi się rocznie ok. 900 niemowląt z FAS. Syndrom ten, będący następstwem picia alkoholu przez ciężarną matkę, jest słabo diagnozowany, a chore dzieci często pozostają bez właściwej pomocy i rehabilitacji.
Prawie w każdym zespole klasowym są uczniowie, którzy wymagają szczególnej troski, a wśród nich dzieci z syndromem FAS lub zespołem ADHD. W Polsce rodzi się rocznie ok. 900 niemowląt z FAS. Syndrom ten, będący następstwem picia alkoholu przez ciężarną matkę, jest słabo diagnozowany, a chore dzieci często pozostają bez właściwej pomocy i rehabilitacji.
Logo źródła: Wychowawca "Wychowawca" nr 9(224) - Wrzesień 2011
Polska szkoła nie jest pozbawiona różnorakich trudności. Rzutują one na płaszczyznę stosunków rodziny i szkoły. Oczekiwania rodziców dotyczą bazy szkolnej, relacji nauczyciela z dzieckiem wreszcie warunków życia dziecka w szkole.
Polska szkoła nie jest pozbawiona różnorakich trudności. Rzutują one na płaszczyznę stosunków rodziny i szkoły. Oczekiwania rodziców dotyczą bazy szkolnej, relacji nauczyciela z dzieckiem wreszcie warunków życia dziecka w szkole.
Logo źródła: Wychowawca Małgorzata Sagan / "Wychowawca"
Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista. (Albert Einstein)
Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista. (Albert Einstein)
Logo źródła: Wychowawca Dariusz Hryciuk / "Wychowawca"
Kolejne publikacje demaskują prawdziwe oblicze grup psychomanipulacyjnych. Coraz więcej wiemy o zagrożeniach płynących ze strony sekt, wszystko to jednak nie przekłada się na zmniejszenie ich popularności. Statystyki pokazują, że ruchy parareligijne wciąż odnotowują napływ nowych członków. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.
Kolejne publikacje demaskują prawdziwe oblicze grup psychomanipulacyjnych. Coraz więcej wiemy o zagrożeniach płynących ze strony sekt, wszystko to jednak nie przekłada się na zmniejszenie ich popularności. Statystyki pokazują, że ruchy parareligijne wciąż odnotowują napływ nowych członków. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.
Logo źródła: Wychowawca ks. dr Dariusz Buksik SDB / "Wychowawca"
Samotnych usprawiedliwiamy, samotni nas wzruszają. Samotność bywa ciężarem, a zdarzyć się może, że będzie jednak zgorszeniem i głupstwem. (Bogdan Białek)
Samotnych usprawiedliwiamy, samotni nas wzruszają. Samotność bywa ciężarem, a zdarzyć się może, że będzie jednak zgorszeniem i głupstwem. (Bogdan Białek)
Logo źródła: Wychowawca Ilona Gołębiewska / "Wychowawca"
Jeśli spotkacie ludzi najbardziej przyjacielskich, jakich tylko potraficie sobie wyobrazić, otwartych i serdecznych, prawdziwie bajecznych... I jeśli spotkacie lidera grupy pełnego natchnienia, wyrozumiałości, czułości i dobroci, jakiej nigdy nie doświadczyliście... I kiedy cel grupy jest czymś, czego sobie nigdy nie wyobrażaliście... I kiedy to wszystko wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe...
Jeśli spotkacie ludzi najbardziej przyjacielskich, jakich tylko potraficie sobie wyobrazić, otwartych i serdecznych, prawdziwie bajecznych... I jeśli spotkacie lidera grupy pełnego natchnienia, wyrozumiałości, czułości i dobroci, jakiej nigdy nie doświadczyliście... I kiedy cel grupy jest czymś, czego sobie nigdy nie wyobrażaliście... I kiedy to wszystko wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe...
Logo źródła: Wychowawca Maria Mendel
Powodzenia szkolne i życiowe uczniów w ogromnej mierze zależą od siły związku dwóch środowisk: nauczycieli i rodziców oraz jakości ich współpracy. Nauczyciele i rodzice są naturalnymi sojusznikami, partnerami, dzielącymi wspólne doświadczenie i połączonymi wspólnym celem, którym jest dobro dziecka - jego edukacyjny i życiowy sukces.
Powodzenia szkolne i życiowe uczniów w ogromnej mierze zależą od siły związku dwóch środowisk: nauczycieli i rodziców oraz jakości ich współpracy. Nauczyciele i rodzice są naturalnymi sojusznikami, partnerami, dzielącymi wspólne doświadczenie i połączonymi wspólnym celem, którym jest dobro dziecka - jego edukacyjny i życiowy sukces.