3 miesiące temu
jezuici.pl
Próby, przez które przechodziliśmy na całym świecie w roku 2020 były liczne i stanowiły duże wyzwanie… i nie chodzi tylko o pandemię COVID-19! Rodzący się Bóg nie zakryje przed nami istniejących trudności, lecz pomoże odkryć oczami wiary i zaangażowania, że Bóg Wcielony w Jezusie wchodząc w nasz świat, otwiera nasze oczy, nasze ramiona i nasze serca. Dzięki Dzieciątku narodzonemu w Betlejem widzimy w nowym świetle drogi wyzwolenia się od egoizmu i ucisku. Jesteśmy przez Niego zaproszeni, by stać się twórcami nowego świata, twórcami braterskiej solidarności i pokoju.
Próby, przez które przechodziliśmy na całym świecie w roku 2020 były liczne i stanowiły duże wyzwanie… i nie chodzi tylko o pandemię COVID-19! Rodzący się Bóg nie zakryje przed nami istniejących trudności, lecz pomoże odkryć oczami wiary i zaangażowania, że Bóg Wcielony w Jezusie wchodząc w nasz świat, otwiera nasze oczy, nasze ramiona i nasze serca. Dzięki Dzieciątku narodzonemu w Betlejem widzimy w nowym świetle drogi wyzwolenia się od egoizmu i ucisku. Jesteśmy przez Niego zaproszeni, by stać się twórcami nowego świata, twórcami braterskiej solidarności i pokoju.