10 świętych i błogosławionych kobiet, które warto naśladować w codziennym życiu

10 świętych i błogosławionych kobiet, które warto naśladować w codziennym życiu
(fot. cathopic.com)
Logo źródła: Catholic Link Becky Roach

W dzisiejszym świecie potrzebujemy kobiet, które są wzorem cnót i przykładem poświęcenia. Kościół katolicki jest pełen świętych i błogosławionych, które mogą nas inspirować i przyczynić się do wzrostu naszego powołania.

Istnieją Święte matek samotnych, pracujących, duchowych i wszystkiego pomiędzy. Wybierz jedną z nich i poproś o jej wstawiennictwo.

1. Święta Monika

"Synu, nic na tym świecie nie daje mi radości. Nie wiem, co mam teraz do zrobienia lub dlaczego wciąż tu jestem, wszystkie moje nadzieje na tym świecie są teraz spełnione".

Św. Monika była matką niezłomnej modlitwy. Przez wiele lat cierpiała i modliła się za swojego zbuntowanego i krnąbrnego syna - św. Augustyna, który nie zawsze był taki święty.  Podążała za nim z Afryki do Rzymu by móc nad nim czuwać i mieć go stale pod swoją opieką. Nigdy się nie poddała. Jest przykładem dla wszystkich matek, że naszym najważniejszym celem powinno być zbawienie naszych dzieci. Jej cechą szczególną jest wytrwałość. Stanowi wzór do naśladowania dla matek dzieci nieposłusznych i odchodzących od wiary oraz kobiet troszczących się o starzejących rodziców czy teściów.

2. Maryja, Matka Boża

"Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom - Abrahamowi i jego potomstwu na wieki."

Maryja, Matka Boża, jest wzorem wszystkiego, co obejmuje macierzyństwo  Jej wierność, pokora, czystość oraz miłość do Chrystusa i duch poświęcenia są kluczowymi aspektami macierzyństwa, do których powinniśmy dążyć codziennie. Maryja jest matką dla nas wszystkich, delikatnie ofiarowując nam swoją pomoc i płaszcz ochronny, kiedy rozwijamy się w naszym rozumieniu tego, czym jest macierzyństwo. Jest wzorem do naśladowania dla wszystkich kobiet, zwłaszcza tych, które posiadają lub planują potomstwo.

3. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty

"Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania, ale miłość, jaką w nie włożyłeś; nie to, jak wiele uczyniliśmy, ale przede wszystkim to, jak wiele miłości włożyliśmy w swe czyny."

Św. Teresa z Lisieux - święta paradoksu>>

Matka Teresa nie posiadała własnego potomstwa, ale za to pod swoją opieką miała tysiące duchowych dzieci. Otaczała opieką tych, których własne matki opuściły. Spełniała ich fizyczne, emocjonalne i duchowe potrzeby, opiekując się nimi z miłością Chrystusową. Wykazywała się zawsze wielkim miłosierdziem. Jej współczucie i empatia są przykładem dla wszystkich matek, a szczególnie dla tych, które pod swe skrzydła postanowiły przygarnąć czyjeś dzieci.

4. Błogosławiona Maria Zelia Martin

Błogosławiona Zelia Martin i jej mąż, Ludwik, zostali kanonizowani przez papieża Franciszka w październiku 2015 roku. Zelia znana jest przede wszystkim jako matka św. Teresy, ale warto pamiętać, że miała liczniejsze potomstwo i cała piątka jej dzieci prowadziła religijne życie.  To daje nam wgląd w życie poświęcone Bogu, który był obecny w domu Martinów. Zelię cechowała wyjątkowa pobożność. Jest wzorem do naśladowania dla kobiet cierpiących na bóle głowy oraz zmagających się z nowotworem, a także dla matek, które straciły swoje pociechy (czworo dzieci Zelii i Ludwika zmarło w dzieciństwie).

5. Święta Joanna Molla

"Tajemnicą szczęścia jest żyć każdą chwilą i dziękować Bogu za to wszystko, co On w swojej dobroci wysyła nam codziennie".

Św. Joanna była lekarką, żoną i matką. W obliczu ciąży zagrożonej, kiedy usłyszała, że tylko aborcja uratuje jej życie, zdecydowała się urodzić dziecko. Cechowała ją silna wiara katolicka, w której każdego dnia mocno i nieustannie trwała. To wzór do naśladowania dla matek pracujących oraz doświadczających ciężkiej choroby.

6. Święta Elżbieta Seton

"Jaka była pierwsza zasada życia naszego drogiego Zbawcy? Cóż, pierwszym celem naszej codziennej pracy jest spełnianie woli Boga; po drugie, aby to robić w sposób, w jaki chce; i po trzecie, aby to robić, ponieważ jest to Jego wola. Z całą pewnością wiemy, że nasz Bóg wzywa nas do świętego życia. I chociaż jesteśmy słabi sami, ta łaska może nas przenosić przez każdą przeszkodę i trudność".

Św. Elżbieta Seton była oddaną żoną i matką pięciorga dzieci. Kiedy zmarł jej mąż, została bez środków do życia i sama musiała zapewnić godny byt potomstwu. Otworzyła w swoim domu szkołę, co ostatecznie doprowadziło do założenia pierwszej katolickiej szkoły w Stanach Zjednoczonych. Cechowało ją wyjątkowe męstwo. Jest przykładem przezwyciężania przeszkód i trudów, z jakimi musimy borykać się w naszym życiu i wzorem do naśladowania dla matek samotnych i pracujących. Za najważniejszą cechę

7. Jokebed (matka Mojżesza)

"Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą, i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie." (Wj 2)

Ta święta znalazła mi ukochaną>>

Jokebed jest przykładem prawdziwego poświęcenia dla dobra i ochrony swojego dziecka. Umieszczenie syna w koszu i puszczenie go rzeką, nie mając pewności, co się z nim stanie, musiało być dla kobiety trudnym doświadczeniem. Jokebed zyskała uznanie za swoją mądrość w tworzeniu planu, dzięki któremu nie tylko uratowała swoje dziecko, ale również udało jej się dalej być przy nim. Możemy inspirować się jej kreatywnością i chęcią poświęcenia swojego własnego komfortu w imię bezpieczeństwa jej dziecka. Jest wzorem do naśladowania dla matek, których dzieci są w ciężkiej lub niebezpiecznej sytuacji.

8. Święta Emilia

Niewiele wiadomo o życiu św. Emilii, ale dobrze znana nam jest połowa jej potomstwa. Piątka z jej dziesięciorga dzieci została świętymi Kościoła katolickiego: Makryna Młodsza, Bazyli Wielki, Piotr z Sebasty, Grzegorz z Nyssy oraz Theosebia. Św. Emilia jest pięknym przykładem tworzenia kultury modlitwy i świętości w domu. To wzór do naśladowania dla matek dużych rodzin.

9. Anna (matka Samuela)

"Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność Panu".

Anna czekała na dziecko przez wiele lat, wiernie modląc się do Boga i nigdy nie wątpiąc, że otrzyma dar macierzyństwa. Trudną decyzją musiało być dla niej oddanie długo oczekiwanego syna w służbę Bogu, jednak dotrzymała złożonej obietnicy, wykazując się posłuszeństwem. Musimy ufać, tak jak Anna, że kiedy poddamy się Bożemu planowi, dla naszego dziecka, to On zapewni im lepsze życie niż my. Jest wzorem do naśladowania dla matek , które zmierzyły się z obawą o swoje dziecko.

10. Elżbieta (matka Jana Chrzciciela)

"Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana".

Elżbieta była kuzynką Maryi i matką Jana Chrzciciela. Św. Łukasz mówi zarówno o Elżbiecie, jak i jej mężu, że "oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich" (Łk, 1,6). Maryja musiała bardzo wysoko cenić Elżbietę, spiesząc się, by ją zobaczyć i spędzić z nią trzy miesiące swojej ciąży. Elżbieta, przepełniona Duchem Świętym, wychowywała Jana Chrzciciela dokładnie według Bożego zamiaru. Wśród jej cnót szczególnie wyróżnia się niezłomna nadzieja. Stanowi wzór do naśladowania dla kobiet, które doświadczyły bezpłodności lub w bardzo późnym wieku zostały obdarzone potomstwem oraz matek dzieci z niezwykłą osobowością.

Materiał pierwotnie ukazał się na stronie Catholic Link

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Zuzanna Radzik

Historia wielkiego przemilczenia

W Kościele pierwszych wieków kobiety pełniły ważne funkcje: nauczały, studiowały Biblię, były apostołkami. W ich domach spotykali się wierni i sprawowano Eucharystię. To one jako jedne z pierwszych fundowały i utrzymywały klasztory....

Skomentuj artykuł

10 świętych i błogosławionych kobiet, które warto naśladować w codziennym życiu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.