Jak walczyć z pokusą? Te 8 biblijnych wskazówek może pomóc

Jak walczyć z pokusą? Te 8 biblijnych wskazówek może pomóc
(fot. bluesquirrel / shutterstock.com)
DEON.pl / epicpew.com / as

Kuszenie to nakłanianie do grzechu, ale pierwotny biblijny sens tego słowa oznacza także poddawanie kogoś próbie.

Pokusa jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Aby skutecznie z nimi walczyć, szukajmy pomocy w Piśmie Świętym, a także w modlitwie. Poniżej znajdziesz 7 biblijnych faktów o pokusach, oraz wskazówki jak się im opierać:

DEON.PL POLECA

1. Pokusa NIE jest grzechem.

Sam Jezus był trzykrotnie kuszony przez Szatana na pustyni, jednak przezwyciężył je. Pokusa nie jest grzechem. Dopiero gdy ulegniemy pokusie i potwierdzimy ją wolnym aktem naszej woli, po którym następuje jej realizacja, możemy mówić o grzechu.

2. Gdy podążasz za Bogiem, spodziewaj się pokus.

Właśnie wtedy, kiedy żyjemy blisko Boga w łasce uświęcającej, jesteśmy najbardziej narażeni na kuszenie Szatana. Jego największym osiągnięciem nie jest kuszenie tych, którzy żyją nieustannie w grzechu, lecz odbieranie Bogu dusz żyjących blisko Niego. Biblia mówi: "ponieważ byłeś przyjemny Bogu, potrzeba było, aby cię pokusa doświadczyła" (Tb 12, 13 - według Wulgaty). Nasza wierność Bogu musi zostać poddana próbie.

3. Pokusa szatana to namowa do grzechu.

Gdy jesteśmy kuszeni wydaje się nam, że grzech to przyjemność. Próbujemy “dyskutować" z kusicielem, tak jak to zrobiła Ewa. Dała się wciągnąć w dyskusję z szatanem, który namówił ją do grzechu. Jak więc pokonać pokusy szatana?

Jak działa pokusa? Obejrzyj i zrozum mechanizmy >>

4. By pokonać Szatana i pokusy zwróć się w stronę Biblii.

Jezus, gdy był trzykrotnie kuszony przez szatana na pustyni, za każdym razem przywoływał Słowo Boże. W walce z pokusami powinniśmy naśladować Chrystusa, który nie uległ pokusom szatana. W Biblii znajdziemy moc do pokonania zła.

5. Bez głębokich korzeni trudniej jest opierać się pokusom.

W przypowieści o siewcy Jezus wspomina o ziarnie, które padło na skały. “ Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje" (Mt 13, 20-21). Mówi o tych, w których Słowo Boże nie jest zakorzenione, więc poddają się pokusie. By skutecznie opierać się pokusom musimy zadbać o korzenie naszej wiary poprzez codzienną modlitwę, Eucharystię i pojednanie.

Czym są pokusy? >>

6. Módl się, by nie być kuszonym.

Modlitwa jest lekarstwem na wszystko, więc jest również pomocą  dla nas w walce z pokusami. Jezus powiedział do apostołów “Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie" (Łk 22, 30). To modlitwa daje nam siłę i motywację, by przeciwstawić się pokusom.

7. Powierz się Maryi.

Najświętsza Maryja Panna stanowi bezpieczne schronienie i skuteczną obronę przed atakami złego ducha. Maryja nigdy nie dopuściła się żadnego grzechu. Ukazywana jest w ikonografii jako Niewiasta, która chwyta strzały szatańskich pokus i łamie je. Matka Boża jest dla nas przykładem oraz pomocą w walce z pokusami.

Pokusa, której trudno jest się oprzeć >>

8. Zawsze jest wyjście.

Święty Paweł pisze do Koryntian: “Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać" (1 Kor 10, 13). Bóg nie dopuszcza na nas pokusy, której nie bylibyśmy w stanie przezwyciężyć wraz z Jego pomocą.  Daje nam siłę i łaskę Bożą w walce z pokusami. Zawsze mamy inne wyjście. Przezwyciężone za pomocą Bożej łaski pokusy wzmacniają wiarę i więź człowieka ze Stwórcą.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Grzegorz Kramer SJ, Łukasz Wojtusik, Piotr Żyłka

Czy Kościół może być normalny? Bez tematów tabu, pouczania i krzywdzenia innych?

Grzegorz Kramer SJ i Piotr Żyłka w szczerej rozmowie z Łukaszem Wojtusikiem. 

Kontrowersyjni. Prowokujący do myślenia. Nie wahają się mówić o sprawach...

Skomentuj artykuł

Jak walczyć z pokusą? Te 8 biblijnych wskazówek może pomóc
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.