Modlitwa przed wieczerzą wigilijną

Modlitwa przed wieczerzą wigilijną
fot. Deposit Photos
Zbigniew Marek SJ

Obchodzenie świąt Bożego Narodzenia przypomina, że przez Jezusa Chrystusa przyszedł do ludzi Bóg.  Boże Narodzenie jest więc znakiem największego obdarowania człowieka.

Bóg darował siebie ludziom w Jezusie Chrystusie. Prawda ta budzi w nas radość i szczęście. Dzięki niej jesteśmy dla siebie bardziej bliscy i bardziej życzliwi. Prawda ta uświadamia też, że "miłość na każdy dzień" jest możliwa, że może stawać się - naszym ,,chlebem powszednim".

***

Prowadzący modlitwę rozpoczyna, czyniąc znak krzyża:
– W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.

Zapala ustawioną na stole świecę „Caritas” i mówi:
Światło Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki,

a włączając światełka choinki:
Dziś Chrystus się narodził.
Radujmy się i weselmy.

Potem odczytany jest fragment z Ewangelii wg św. Łk 2, 1-20 lub wg św. Mt 1, 18-25.

Modlitwa:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy Ci za noc, w której posłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel wszystkim ludom i narodom daru miłości, zgody i życia w pokoju;

Wysłuchaj nas, Panie.

  • Przy narodzeniu Jezusa aniołowie ogłaszali ludziom pokój. Obdarz Twoim pokojem nas, zebranych przy wigilijnym stole oraz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych;
  • Wszystkich ludzi opuszczonych, samotnych, chorych, biednych pociesz i umocnij Twoją Dobrą Nowiną i życzliwością okazaną im przez bliźnich;
  • Naszych drogich zmarłych, bliskich i znajomych obdarz blaskiem i szczęściem przebywania w wieczności Twojej chwały;
  • Spraw, aby każda ludzka rodzina przez Jezusa „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Wspominamy dziś wydarzenie narodzin Jezusa, o którym słyszeliśmy w Ewangelii.

Wyznajmy naszą wiarę:
Wierzę w Boga
i odmówmy modlitwę Pańską
Ojcze nasz

Modlitwa:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojego światła w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następuje łamanie się opłatkiem i wzajemne złożenie sobie życzeń.

Przyłączmy się także do tych, którzy wielbią Boga, śpiewając jedną z ulubionych kolęd.

***

W wigilijny wieczór w szczególny sposób łączymy. się z tymi, którzy nie mogą z nami zasiąść do wspólnej wieczerzy. Znakiem łączących nas więzów jest opłatek. Tym, których wśród nas nie ma, ślemy go nawet w najdalsze zakątki świata. Wszystko po to, aby okazać im pamięć, łączność i życzliwość. Z myślą o nieobecnych pozostawiamy przy wigilijnym stole wolne miejsce.

W dzisiejszy wieczór nie możemy zapominać, że Boże Narodzenie to przyjście Boga do ludzi w Jezusie Chrystusie. Przychodzi On, abyśmy rozpoznali Boże zaproszenia do życia z Bogiem przez całą wieczność w szczęściu i radości. Boże Narodzenie jest wydarzeniem, w którym Bóg zapewnia, że trwając w jedności życia z Jezusem Chrystusem osiągniemy spełnienie wszystkich naszych nadziei i oczekiwań.

Świadomi tych wielkich darów, które niesie ludziom Boże Narodzenie, jesteśmy Bogu winni wdzięczność za ukazanie pełnego sensu ludzkiego życia. Wdzięczność tę wyrażamy modlitwą, śpiewaniem kolęd, a przede wszystkim uczestniczeniem w Eucharystii Bożonarodzeniowej.   

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Szymon Żyśko

Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, dlatego najbliżej Niego jesteśmy, będąc sobą.

Byli ludźmi takimi jak ty. Żyli intensywnie i kochali to, co robili. Ich historie to dowód na to, że niebo można odnaleźć tu i...

Skomentuj artykuł

Modlitwa przed wieczerzą wigilijną
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.