Szukasz orędownika? Zobacz 4 propozycje

Szukasz orędownika? Zobacz 4 propozycje
(fot. shutterstock.com)
Logo źródła: WAM psd

Szukasz skutecznego orędownika, do którego będziesz mógł się zwrócić przy każdej okazji. Zobacz modlitwy do świętych, którzy pomogą wyprosić potrzebne łaski.

Modlitwa zawierzenia do św. Rity

O najszlachetniejsza święta Rito, słyszę wokół, jak wszyscy wzywają Twe piękne imię. Wszyscy się do Ciebie uciekają. Pragnę i ja zaliczać się do liczby Twoich czcicieli. Od tego dnia obieram sobie Ciebie na mą szczególną opiekunkę i pośredniczkę. Tobie przedstawiać będę moje potrzeby duchowe i doczesne, a Ty, jak czuła matka, troskliwie wysłuchiwać będziesz moich modlitw. Niech łaska Boża pomoże mi pokochać Jezusa Ukrzyżowanego tak jak Ty. Wstawiaj się za mną, bym naśladował wszystkie Twoje cnoty, w oderwaniu od świata, jego złudnych dóbr i zwodniczych przyjemności, a w miłości Boga i bliźniego.

Wybłagaj mi posłuszeństwo, czystość, pokorę, ducha cierpliwości i poddania się woli Bożej. Miej na sercu również moje doczesne potrzeby. Niech Bóg raczy obdarzyć mnie wszystkim, co konieczne, abym osiągnął mój ostateczny cel. A jeśli to zgodne z wolą Najwyższego, wyproś mi wszystkie te dobra doczesne, które mogą mi być do tego przydatne i niezbędne. Amen.

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mnie teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

Oddanie się pod opiekę św. Franciszka

Pociągnij nas do siebie, święty Ojcze, abyśmy biegli do wonności olejków Twoich. Ty widzisz nas, że jesteśmy obojętni, opieszali, słabi, leniwi, jakby nieżywi z powodu naszego niedbalstwa.

Mała trzódka idzie za Tobą już niepewnym krokiem i osłabłe oczy, olśnione Tobą, nie znoszą blasku Twej doskonałości. Zwierciadło i wzorze doskonałych, odnów dni nasze, jak było na początku, nie dozwól, byśmy Ci równi profesją, życiem byli niepodobni do Ciebie.

Modlitwa zawierzenia do św. Faustyny

(papieża św. Jana Pawła II)

Święta Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdolnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z Tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy Twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: "Jezu, ufam Tobie".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Szukasz orędownika? Zobacz 4 propozycje
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.