Ten gest jest mocno związany z Duchem Świętym. Dziś 3. dzień przygotowania do ważnego święta

Ten gest jest mocno związany z Duchem Świętym. Dziś 3. dzień przygotowania do ważnego święta
(fot. Langusta na palmie / shutterstock.com)
2 lata temu
Paweł Kowalski SJ / Adam Szustak OP

"Duch Święty chce ci powiedzieć dzisiaj jedną ważną rzecz" - mówi dominikanin, Adam Szustak OP.

Codziennie módl się z nami i zrób kolejny krok, który przygotuje cię na spotkanie z Duchem Świętym. Chcemy Ci zaproponować 9 dni przygotowania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

[Pomódl się fragmentem Hymnu do Ducha Świętego]

+

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

[NOWENNA Z OJCEM ADAMEM SZUSTAKIEM OP]

[ROZWAŻANIE - Paweł Kowalski SJ]

Poświęć 10 minut na modlitwę. Wyłącz wszystkie źródła dźwięku. Usiądź spokojnie.

1. Spokojnie przeczytaj fragment Słowa.

2. Zastanów się, gdzie Twoje serce się rozpala. Które zdanie "trafia" do Ciebie?

(J 12, 1-7):

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: «Zostaw ją! Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu.

[ZADANIE NA DZISIAJ]

Duch prowadzi nas zawsze do bliskości z Jezusem. I to takiej bliskości, która czasem wydaje się być zbyt śmiała. Poświęć dziś 15 minut na osobistą modlitwę w kościele. Może uda Ci tak zorganizować sobie dzień, aby pójść na Eucharystię? Może jest szansa, żeby pójść na chwilę adoracji w milczeniu? Po prostu bądź blisko ze swoim Panem.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ten gest jest mocno związany z Duchem Świętym. Dziś 3. dzień przygotowania do ważnego święta
Komentarze (1)
q q
q q
13 maja 2018, 19:20
Wkrótce Zesłanie Ducha Świętego. Będzie zatem na miejscu przypomnieć parę ciekawych wypowiedzi:) Dziś dwie;) Jan Damasceński, O herezjach. (50) (...) Mówili* bowiem, że ich modlitwa posiada taką moc, iż im i ich uczniom Duch Święty objawia się w sposób zmysłowo odczuwalny. (...) Kiedy zaś znowu przyjmują zstąpienie na sposób zmysłowy Ducha Świętego, mają też w duszy jasne uczucie wejścia Ducha. I uważają, że to jest prawdziwa wspólnota chrześcijan. (...) Kiedy jacyś prezbiterzy powiedzieli im: "Wyznajemy, że w wierze posiadamy Ducha Świętego, a nie przez zmysłowe odczuwanie Go", to zapewnili ich, że przez modlitwę z nimi otrzymają zmysłowe odczucie Ducha. Tak bardzo zaś oszukują się swoją chełpliwością, że tych spośród siebie, co niby mieli zmysłowe przyjęcie Ducha, błogosławią jako doskonałych, wolnych od wszelkiego grzechu i najlepszych oraz czczą i szanują jako niepodlegających już niebezpieczeństwu grzechu. (103). W czasie Walentyniana i Walensa zrodziła się herezja messalian. Modlącymi się nazywają ich ci, co przekładają na język grecki ich nazwę. Mają zaś i inną nazwę pochodzącą od rodzaju działania - entuzjaści (owładnęci), co przyjmują działanie jakiegoś demona, które to działanie uważają za należące do Ducha Świętego. ___ *) Tj. bezbożni messalianie. Zob. Jan Damasceński, Dialektyka albo rozdziały filozoficzne. O herezjach, przekład i oprac. Anna Zhyrkova, Kraków 2011, Wydawnictwo WAM, s. 122-123.

Skomentuj artykuł

Ten gest jest mocno związany z Duchem Świętym. Dziś 3. dzień przygotowania do ważnego święta
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.