10 ważnych myśli bł. Jerzego Popiełuszki

10 ważnych myśli bł. Jerzego Popiełuszki
(fot. Ejdzej / Wikimedia Commons)
ml

Obchodzimy dziś urodziny ks. Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji przypominamy 10 ważnych myśli tego błogosławionego męczennika.

1. "Prze­moc nie jest oz­naką siły, lecz słabości".

2. "Nie jest to ra­na śmier­telna, bo nie można za­dać ra­ny śmier­telnej cze­muś, co jest nieśmier­telne. Nie można uśmier­cić nadziei".

3. "Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi".

DEON.PL POLECA

4. "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat".

5. "Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu, to piętnować zło i wszystkie jego przejawy".

6. "Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność człowieka, to pozostać wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą - żyć w prawdzie - to jest minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego"

7. "Człowieka można prze­mocą ugiąć, ale nie można go zniewolić".

8. "Za­sad­niczą sprawą przy wyz­wo­leniu człowieka i na­rodu jest przez­wy­ciężenie lęku".

9. "Miłość prze­ras­ta spra­wied­li­wość, a równocześnie znaj­du­je pot­wier­dze­nie w sprawiedliwości".

10. "Są więzienia niewidzial­ne, jest ich bar­dzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia sys­temów i us­trojów. Te więzienia nie tyl­ko niszczą ciała, ale sięgają da­lej, sięgają duszy, sięgają głębo­ko praw­dzi­wej wolności".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Bernard Brien, Charles Wright

Ksiądz Jerzy Popiełuszko – współczesny prorok i męczennik niepodległości

Czy przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki wciąż jest aktualne? Bez względu na granice czasu i państw? Czy polski kapłan potrafi poruszyć też duszę laickiej Francji?

Kapelan Solidarności...

Skomentuj artykuł

10 ważnych myśli bł. Jerzego Popiełuszki
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.