Widzialne i niewidzialne Rany Serca Boga - skupienie

Data rozpoczęcia: 12 kwietnia 2024
Data zakończenia: 14 kwietnia 2024
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Centrum Duchowości Sacre Coeur
Kontakt:
ul. Taneczna 65
02-829 Warszawa
tel. 518 222 206
e-mail: centrum@siostry-sc.pl
www.rekolekcje-sc.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 340 zł

Tajemnica zranionego Serca Boga jest największą tajemnicą wszechświata. "Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy a w Jego ranach jest nasze zdrowie. " Iz 53,5

Czy rany serc naszych mogą być zagojone w Ranie Bożego Serca ?

W kontemplacyjną podróż drogami naszych zranień do Otwartego Serca Jezusa poprowadzi nas Apostołka Dobroci Bożego Serca - s. Józefa Menendez /1890 - 1923 / ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacre Coeur). Zapraszamy na rekolekcje weekendowe, podczas których w atmosferze milczenia i medytacji będziemy odkrywali Boże Serce wydane światu do końca z Miłości.

 

Skupienie poprowadzi s. Jolanta Glapka RSCJ