Celestyna

żeński odpowiednik imienia Celestyn. Oba imiona pochodzą z języka łacińskiego. Z czasów rzymskich znamy cognomina Caele­s­tinus i Caelestina. Utworzone one zostały albo od nazwy umbryjskiego plemienia Caele­stini (znanego z Pliniusza), i wówczas byłyby to tzw. nazwy etniczne, albo od imienia Cae­lestis -niebiański, niebiańska-. W takim wypadku Caelestinus inter­pretować trzeba jako twór na -inus, okre­ślający często przynależność, pocho­dzenie itp. W Polsce imię Celestyna wy­stę­pują bardzo rzadko. Celestyna obchodzi imieniny 12 czerwca. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Caelestinus, fr. Célestin, hiszp. Celestino, niem. Cölestin, ros. Kelestin, Celestin, wł. Celestino. Patronką tego imienia jest bł. Katarzyna Celestyna Faron, beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II.
Celestyna
 obchodzi imieniny