Edda (Hedda)

Jest to germańskie imię żeńskie, pochodzące ze skrócenia imion dwuczłonowych z elementem ed- / ead- (od- / ot-) w członie pierwszym, lub imię proste od ead 'majątek, posiadłość dziedziczna'. Można je też uważać za spieszczenie imion Edyta, Henrietta lub Hedwig (Jadwiga).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Edda, Hedda, ang. Edda, Etta, niem. Edda, Etta.

Edda (Hedda)
 obchodzi imieniny