Kamila

Imię pochodzenia łacińskiego; żeński odpowiednik imienia KAMIL.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Camilla, ang., fr. Camille.

W zapisach hagiograficznych odnaleźć można dwie święte tego imienia. Jedna z nich mało jest znana, czczona chyba tylko w San Severino (26 lipca). Druga to

Kamila z Auxerre. Miała razem z Porkarią, Palladią, Magnencją i Maksymą pójść za św. Germanem z Auxerre, gdy ten przebywał w północnej Italii. Chciały pod jego kierunkiem wieść życie zakonne. Kamila zmarła w Escoulives, zanim doszła do celu wędrówki. Ponieważ nie wymieniają dziewic ani dawne żywoty św. Germana, ani dzieło De gestis episcoporum Antissiodoriensium, a wspominają dopiero Miracula s. Germani (IX w.), pozostają dla nas postaciami enigmatycznymi. Kamilę wspominano w dniu 3 marca.

Kamila
 obchodzi imieniny