Klaudyna

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen kobiece, utworzone od nomen gentile Claudia za pomocą sufiksu -in(a). Claudina to 'należąca do rodu Claudia, córka Claudiusa' lub 'mała, kochana Claudia'.

W Polsce imię znane, ale rzadkie.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Claudina, ang. Claudina, Claudine, niem. Claudine, Klaudina.

Klaudyna Thévenet urodziła się 30 marca 1774 r. w Lyonie. Uczyła się u benedyktynek w Saint-Pierre-les-Nonnains. Edukację ukończyła w r. 1789. W pięć lat później przeżyła z bliska śmierć dwóch młodszych braci, którzy stali się ofiarami tzw. pogromu lyońskiego. Oprawcom wielkodusznie przebaczyła. Potem z poświęceniem zajmowała się biednymi i sierotami. Zetknęła się wówczas z ks. Andrzejem Coindre, a w r. 1816 z jego inicjatywy zajęła się instytucją nazwaną Pia Unio a S. Corde. Był to początek działalności, która po jej śmierci doprowadziła do powstania Zgromadzenia Sióstr od Jezusa i Marii (Congregatio Religiosarum a Iesu et Maria). W r. 1820 założyła dom na Pierres-Plantées, nieco później na wzgórzu Fourvi-res. W tym ostatnim domu zmarła 3 lutego 1837. Jan Paweł II beatyfikował ją w r. 1981, a kanonizował w 1993.

Klaudyna
 obchodzi imieniny