Tego dnia świętują

Imię żeńskie, dawniej w Polsce nie spotykane. Dziwnym zrządzeniem losu, znane w średniowieczu imię męskie Anioł (z łac. Angelus), od którego wywodzi się śląskie nazwisko Anioła, wyszło całkiem z użycia, natomiast pojawiło się, zapewne w XVIII w., żeńskie imię Aniela z włosko-łac. Angela. Biorąc dosłownie...

Zobacz więcej o: Aniela
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
27 stycznia,
28 marca,
30 marca,
1 maja,
31 maja,
10 lipca,
18 listopada
Obchodzi imieniny:
18 listopada

Imię żeńskie pochodne od imienia FILIP, utworzone sufiksem -ina. Filipina to 'należąca do Filipa' lub 'mała, droga Filipa'. W Polsce bardzo rzadko używane od XVIII w. Odpowiedniki obojęz.: łac. Philippina, fr. Philippine. Filipina Duchesne. Urodziła się 29 sierpnia 1769 r. w Grenoble. Tam też w r....

Zobacz więcej o: Filipina
Obchodzi imieniny:
21 sierpnia,
20 września,
18 listopada
Obchodzi imieniny:
18 listopada

Imię żeńskie odpowiadające męskiemu KAROL. Powstało ono na gruncie włoskim i francuskim i stąd przeniknęło do polszczyzny. W w. XIX i XX staje się powszechniejsze niż przyswojone wcześniej imię Karol. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Carola, Carolina, ang., fr. Caroline, niem. Karolin, Karoline, Carolina,...

Zobacz więcej o: Karolina
Obchodzi imieniny:
9 maja,
5 lipca,
18 lipca,
18 listopada

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen kobiece, utworzone od nomen gentile Claudia za pomocą sufiksu -in(a). Claudina to 'należąca do rodu Claudia, córka Claudiusa' lub 'mała, kochana Claudia'. W Polsce imię znane, ale rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Claudina, ang. Claudina,...

Zobacz więcej o: Klaudyna
Obchodzi imieniny:
18 listopada

Jest to zromanizowana forma germańskiego imienia Otto / Odo, które powstało w wyniku skrócenia pełnych imion dwuczłonowych z pierwszym członem -d- (np. Odward / Edward). Forma Otto jest formą niemiecką. Element -t- / -d- / --d 'dziedzictwo, majątek' był często używany w imiennictwie germańskim, np....

Zobacz więcej o: Odo
Obchodzi imieniny:
14 stycznia,
19 czerwca,
4 lipca,
18 listopada
Obchodzi imieniny:
2 lipca,
3 lipca,
18 listopada

Jest to imię pochodzenia germańskiego, skrócona forma niemiecka od Odward (ang. Edward, por. ODO). Było to imię trzech cesa­rzy rzymskich z dynastii saskiej. Z historii dobrze znamy postać Ottona III, który na zjeź­dzie w Gnieźnie (1000 r.) spotkał się z Bole­sławem Chrobrym, żeby go pozyskać dla swo­ich...

Zobacz więcej o: Otton
Obchodzi imieniny:
1 lipca,
18 listopada

Jest to imię łacińskie, a genetycznie cog-nomen utworzone od przymiotnika Romanus 'rzymski', wywodzącego się od nazwy miasta Roma (Rzym). Romanus to pierwotnie 'człowiek z Rzymu, Rzymianin'. W Polsce imię znane już w średniowieczu, szczególnie na ziemiach ruskich. M.in. nosił je Roman Mścisławicz, siostrzeniec...

Zobacz więcej o: Roman
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
28 lutego,
29 lutego,
9 sierpnia,
6 października,
23 października,
18 listopada

Imię to wywodzi się z języka aramejskiego od słowa toma 'bliźniak' (por. gr. didymos). W piśmiennictwie greckim występują formy: Th-mas lub Didymos. Z greki imię dostało się do łaciny, a stąd do innych języków. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych. Formy spieszczone to: Tomaszek, Tomek,...

Zobacz więcej o: Tomasz
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
7 marca,
22 czerwca,
3 lipca,
22 września,
18 listopada,
21 grudnia,
29 grudnia