Tego dnia świętują

Jest to imię przejęte do języków europejskich z greckiego za pośrednictwem łaciny. Greckie Dionýsios pochodzi od imienia boga Dionizosa (gr. Diónysos), syna Zeusa i Semele. Pierwotnie imię Dionýsios znaczy 'należący do Dionizosa'. Spolszczono to imię w formach Dionizy i Dionizjusz. Postaci z historii...

Zobacz więcej o: Dionizy
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 kwietnia,
2 września,
9 września,
20 września,
2 października,
9 października,
16 października,
16 listopada,
17 listopada,
26 grudnia,
30 grudnia

Imię hebrajskie Elisheba, z grupy imion teoforycznych z elementem el- 'Bóg'. Całość interpretować można jako 'Bóg moją przysięgą'. Do Europy przyszło wraz z chrześcijaństwem. Spopularyzowało się dzięki św. Elżbiecie - matce Jana Chrzciciela i św. Elżbiecie Węgierskiej. Było to imię dość częste w rodzinach...

Zobacz więcej o: Elżbieta
Obchodzi imieniny:
18 czerwca,
4 lipca,
8 lipca,
21 października,
5 listopada,
14 listopada,
17 listopada,
19 listopada

To imię łacińskie, genetycznie cognomen od imienia FLORUS. Florinus to 'pochodzący od Florusa, syn Florusa, mały Florus'. W Polsce notowane w 1219 r. na Śląsku. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Florinus, fr. Florin, ros. Fłorin. Floryn, wyznawca. Miał pochodzić z Wintschgau (w Austrii). Był...

Zobacz więcej o: Floryn
Obchodzi imieniny:
17 listopada

Jest to imię pochodzenia greckiego - od słowa gregórios 'gorliwy, czuwający'. Imię to nosiło wielu papieży, np. Grzegorz I Wielki, Grzegorz XIII, twórca kalendarza gregoriańskiego. W Polsce imię występuje już w średniowieczu w formie Grzegorz (1311) i formach: Gryhory (1490), Hrehory (1473), Hryhory...

Zobacz więcej o: Grzegorz
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 stycznia,
13 lutego,
12 marca,
24 kwietnia,
4 maja,
9 maja,
25 maja,
25 sierpnia,
3 września,
30 września,
16 października,
17 listopada,
28 listopada,
24 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, wywodzące się ze słowa hugu (huge) 'zmysł, rozum, talent'. Element ten częsty bywa w imionach germańskich, szczególnie jako człon pierwszy (podobnie jak w drugim członie w słowiańskich imionach -mysł). Przypuszcza się, że imię Hugo lub Hugon (końcowe -n wzięte z...

Zobacz więcej o: Hugo (Hugon)
Obchodzi imieniny:
1 kwietnia,
29 kwietnia,
17 listopada

Jest to grecka forma imienia SALOMEA. W zapisach hagiograficznych znajdujemy dwie Salome. O jednej, postaci ewangelicznej, mówiliśmy już pod hasłem Maria Kleofasowa. Tutaj krótko o drugiej: Salome i Judyta (Jutta) z Niederaltaich. Były kuzynkami. Razem pielgrzymowały do Ziemi Świętej. Potem zamknęły...

Zobacz więcej o: Salome
Obchodzi imieniny:
17 listopada

Jest to imię biblijne, wywodzące się z języka hebrajskiego, od słowa szalom 'pokój', lub szalam 'postawić, podłożyć'. W tekstach greckich pisane zawsze Salom-. W tej formie imię występuje w języku łacińskim i innych językach romańskich, a także germańskich. Imię Salome nosiła córka Herodiady, która tańcem...

Zobacz więcej o: Salomea
Obchodzi imieniny:
17 listopada,
19 listopada
Obchodzi imieniny:
17 listopada

Jest to imię słowiańskie. Pierwszy człon jest taki sam, jak i w imieniu ZBIGNIEW. Drugi człon stanowi element -sław. Obok formy męskiej była również żeńska forma Zbysława. Imię poświadczone od XIII w. tak w formie żeńskiej (1208), jak i męskiej (1254). Występuje ono w powieści Kraszewskiego Szaławiła;...

Zobacz więcej o: Zbysław
Obchodzi imieniny:
23 marca,
17 listopada