Filipina

Imię żeńskie pochodne od imienia FILIP, utworzone sufiksem -ina. Filipina to 'należąca do Filipa' lub 'mała, droga Filipa'. W Polsce bardzo rzadko używane od XVIII w.

Odpowiedniki obojęz.: łac. Philippina, fr. Philippine.

Filipina Duchesne. Urodziła się 29 sierpnia 1769 r. w Grenoble. Tam też w r. 1785 wstąpiła do wizytek. Gdy w sześć lat później zakonnice przymuszano do opuszczenia klasztorów, nabyła dom i utworzyła w nim zalążek nowej wspólnoty zakonnej. W r. 1804 wspólnotę tę połączyła ze zgromadzeniem sióstr Sacré-Coeur, założonym przez św. Magdalenę Zofię Barat. Ta ostatnia wysunęła ją na urząd sekretarki połączonego zgromadzenia. W r. 1817 wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Wkrótce potem osiedliła się ze współsiostrami w Saint-Charles. Zakładała następnie inne ośrodki. Z czasem okazało się jednak, że jest zbyt wymagająca, i dlatego w r. 1840 zwolniono ją z funkcji przełożeńskich. Osiadła wówczas w Saint-Louis. Mając już 72 lata wzięła udział w misji wysłanej do indiańskiego plemienia Potowatomaków. Tam bez ustanku modliła się o powodzenie dzieła. Zmarła 12 maja 1852 r. Beatyfikował ją Pius XII (1940), kanonizował zaś w r. 1988 Jan Paweł II.