Tego dnia świętują

Jest to imię przejęte do języków europejskich z greckiego za pośrednictwem łaciny. Greckie Dionýsios pochodzi od imienia boga Dionizosa (gr. Diónysos), syna Zeusa i Semele. Pierwotnie imię Dionýsios znaczy 'należący do Dionizosa'. Spolszczono to imię w formach Dionizy i Dionizjusz. Postaci z historii...

Zobacz więcej o: Dionizy
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 kwietnia,
2 września,
9 września,
20 września,
2 października,
9 października,
16 października,
16 listopada,
17 listopada,
26 grudnia,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
29 marca,
16 lipca,
20 września,
3 października,
12 października

Męskie imię późnogreckie: Eustáchios, utworzone od przymiotnika eústachys 'pięknie kłoszący się (o zbożu), kwitnący'. Do Polski imię to przyszło w średniowieczu za pośrednictwem języka łacińskiego (Eustachius). U nas mieszało się ono z podobnie brzmiącym imieniem Eustacjusz (gr. Eustáthios). W średniowieczu...

Zobacz więcej o: Eustachy
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
29 marca,
16 lipca,
20 września,
3 października,
12 października

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen żeńskie Fausta, analogiczne do męskiego Faustus (zob. FAUST). Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., hiszp., niem., wł. Fausta, ros. Fawsta, węg. Fauszta. O świętych niewiastach tego imienia powtórzyć by można to, co powyżej powiedziano o męczennikach...

Zobacz więcej o: Fausta
Obchodzi imieniny:
20 września

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, żeńska forma pierwotnego cognomen Faustinus (zob. FAUSTYN). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Faustina, ang. Faustine, Faustina, fr. Faustine, niem. Faustina, Faustine, wł. Faustina. Faustyna Kowalska. Na chrzcie św. nazwano ją Heleną. Jak tyle innych, ona także przeszła...

Zobacz więcej o: Faustyna
Obchodzi imieniny:
20 września

Imię żeńskie pochodne od imienia FILIP, utworzone sufiksem -ina. Filipina to 'należąca do Filipa' lub 'mała, droga Filipa'. W Polsce bardzo rzadko używane od XVIII w. Odpowiedniki obojęz.: łac. Philippina, fr. Philippine. Filipina Duchesne. Urodziła się 29 sierpnia 1769 r. w Grenoble. Tam też w r....

Zobacz więcej o: Filipina
Obchodzi imieniny:
21 sierpnia,
20 września,
18 listopada

To greckie imię żeńskie Eir-n-, przejęte do łaciny w formie Irena, gdy greckie ei wymawiano już jak i. Rosyjski odpowiednik Irina pochodzi z czasów jeszcze późniejszych, gdy greckie e wymawiano też jako i. Eir-n- była u Greków boginią pokoju. Jej posąg stał na agorze (rynku). Imię tej bogini było metonimicznym...

Zobacz więcej o: Irena
Obchodzi imieniny:
5 kwietnia,
5 maja,
18 września,
20 września,
20 października

Imię żeńskie utworzone od imienia Mieczysław. Jest to imię sztuczne, które upowszechniło się w Polsce w wyniku błędnego odczytania słowiańskiego imienia złożonego Miecisław / Mietsław, zapisywanego Mieczsław. W wy­niku skojarzenia pierwszego członu z mi­e­czem (za­miast z czasownikiem mietać -rzu­cać-)...

Zobacz więcej o: Mieczysława
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
20 września
Obchodzi imieniny:
20 września
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
29 marca,
16 lipca,
20 września,
12 października
Obchodzi imieniny:
20 września