Luba

Imię o wielu koncepcjach etymologicznych. Może to być dialektalna postać francuskiego imienia utworzonego na podstawie łacińskiego cognomen Lupa 'wilczyca, suka'. Lubetta / Luvetta to 'mała Wilczyca' lub 'córeczka Wil­czycy'. Może to być też francuskie spieszcze­nie imienia germańskiego Lioba- / Leoba- / Liuba- / Luba- 'miła, kochana, droga'. Kolejna teza głosi, iż jest to imię żeńskie wywodzące się z wschodniosłowiańskiego słowa ---'---- 'miłość'. Odpowiedniki obcojęz.: łac., wł. Lubetta, fr. Lubette, ros./ukr. Ljubov.
Luba
 obchodzi imieniny