Metoda SMART - jak sprytnie formułować cele?

Metoda SMART - jak sprytnie formułować cele?
(fot. shuttertsock.com)
projektantczasu.pl/ youtube.com

SMART to sposób formułowania celów, który zwiększa szansę na ich realizację i jest niezbędnym elementem planowania.

Metoda SMART precyzyjnie określa, jakie cechy powinien mieć dobrze sformułowany cel.

DEON.PL POLECASpecyfic (simple) - konkretny (prosty)

Cel powinien być zrozumiały i jednoznaczny, jego interpretacja nie może sprawiać kłopotów. Dzięki temu wiemy, co konkretnie chcemy osiągnąć.

Measurable - mierzalny

Ta cecha pomaga sprawdzać postępy na drodze realizacji celu i określić, kiedy zostanie zrealizowany. Musimy wiedzieć, kiedy ma się rozpocząć, przez jakie etapy przebiegać oraz kiedy zakończyć. Powinniśmy ustalić, po czym poznamy, że dany etap został zakończony.

Achievable - osiągalny

Cel powinien być atrakcyjny, ale jednocześnie realny do osiągnięcia.

Relevant - istotny, posiadający znaczenie

Cel powinien być ważnym krokiem naprzód, a jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował. Nie może być "emocjonalnie obojętny".

Timely defined - określony w czasie

Cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy, w jakim zamierzamy go osiągnąć. Gdy mamy harmonogram, w którym widnieje data początku i zakończenia realizacji celu głównego jak również jego poszczególnych etapów - wiadomo, czego się trzymać.

Niektórzy do SMART dodają jeszcze -ER, wtedy powstaje metoda SMARTER, a cel zyskuje kolejne dwie ważne cechy:

Exciting - ekscytujący

Ekscytujące zadanie o wiele bardziej motywuje do zrealizowania go.

Recorded - zapisany

Zapisanie celu spełnia kilka funkcji: po pierwsze o nim nie zapomnimy, po drugie, gdy coś zapiszemy to bardziej motywuje nas do działania i nie pozwala zapomnieć o tym, co ważne.

Przeczytaj też o jednym z kroków do prostoty Marii Krzemień, dotyczącym zarządzania sobą w czasie >> Dowiesz się, od czego zacząć w realizacji marzeń i jak zrobić to dobrze.

Brian Tracy o celach, porażkach i strachu

Brian Tracy to kanadyjski pisarz i twórca e-booków z dziedziny rozwoju osobistego i psychologii sukcesu. Wiele z jego publikacji znalazło się na liście światowych bestellerów. Jest zaliczany do najlepszych mówców zawodowych na świecie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Metoda SMART - jak sprytnie formułować cele?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.