25 lat Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Na podstawie wypowiedzi jego uczestników napisano już trzy prace naukowe

25 lat Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Na podstawie wypowiedzi jego uczestników napisano już trzy prace naukowe
(fot. Aaron Burden / Unsplash)
Zbigniew Marek SJ / pch

W listopadzie minęło 25 lat od ukazania się w Wydawnictwie WAM pierwszych materiałów Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. 35 zeszytów kursu zawiera przydatne do studiowania Pisma Świętego informacje, komentarze i wyjaśnienia.

Całość materiałów kursu jest podzielona na pięć części. W każdej z nich kursant sam czyta wskazane księgi Pisma Świętego posiłkując się zawartymi w zeszytach kursu instrukcjami, informacjami i poleceniami.

  • Część pierwsza (zeszyty 1 - 7): Ewangelie i Dzieje Apostolskie.
  • Część druga (zeszyty 7 - 14): Listy Apostolskie oraz Apokalipsa.
  • Część trzecia (zeszyty 15 - 21): Pięcioksiąg Mojżesza.
  • Część czwarta (zeszyty 22 - 28): księgi historyczne oraz prorockie.
  • Część piąta (zeszyty 29 - 35): Księga Psalmów oraz pozostałe księgi Starego Testamentu

Jak można się zapisać na kurs?

Kurs prowadzony jest zarówno w wersji papierowej (tradycyjnej), jak też elektronicznej. Można się zapisać na tej stronie.

"Korzystając z okazji proszę wszystkich o promowanie kursu, a proboszczów jeśli dysponują czy to stroną internetową, czy też parafialnym czasopismem o zamieszczanie informacji o tym dziele. Z góry wszystkim serdecznie dziękuję!" - pisze o. Marek.

Początki kursu

Inspiracji do zorganizowania Kursu Biblijnego jego autorowi ojcu Zbigniewowi Markowi SJ dostarczyło spotkanie podczas jednej z konferencji katechetycznej pana Josefa Peterseila, który z ramienia Österreichisches Katholisches Bibelwerk Diözesanstelle Linz kierował takim kursem (Bibel-Fernkurs). "Wówczas zrodziło się we mnie przekonanie, że coś takiego można zorganizować w Polsce. Od Bibelwerk otrzymałem prawo do tłumaczenia ich materiałów i ich wydawania" - pisze o. Marek.

Na przełomie stycznia i lutego 1993 r. pojawiły się na łamach różnych katolickich czasopism, a także dzienników ogólnopolskich, w tym Gazety Wyborczej, pierwsze informacje o organizowanym kursie. "Z taką prośbą o informację o prowadzonym kursie zwracam się do redakcji czasopism po dzień dzisiejszy i spotykam się z dużą życzliwością" - dodaje o. Marek.

Sam kurs w 1993 roku rozpoczęło około trzysta osób. Liczba uczestników szybko wzrastała. Do końca roku uczestników kursu było już ponad 500. Z danych statystycznych można podać, że na koniec roku 1998 w kursie wzięło, bądź brało udział blisko 4700 osób; w 2012 liczba ta sięgnęła blisko 8.000. Na dzień dzisiejszy liczba ta przekroczyła 10 000 uczestników.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs kierowany jest bez wyjątku do wszystkich, którzy tylko interesują się Biblią i chcieliby ją lepiej rozumieć przede wszystkim jako księgę wiary, księgę religijną. Takie założenie wynika z powszechnych potrzeb rozumienia Pisma Świętego. Dlatego też uczestnikiem Korespondencyjnego Kursu Biblijnego może być każdy zainteresowany tą ważną dla wierzących księgą. Stąd też chętnym nie stawia się żadnych ograniczeń, np. wiek, wykształ­ce­nie itp.

O uczestnikach kursu można powiedzieć to, że są nimi przedstawiciele różnych grup wiekowych, wszelakich zawodów, stanów, osób z różnym wykształceniem. W kursie uczestniczą gimnazjaliści, studenci i emeryci. "O ile początkowo wiodącą grupą były osoby po 60 roku życia, tak teraz średnia przesunęła się na wiek między 40-50 rokiem życia. Pośród uczestników nie brakuje lekarzy, prawników, celników, policjantów, straży więziennej, a także samych więźniów. Wziął w nim udział przed wstąpieniem także jeden z dzisiejszych naszych współbraci! W kursie uczestniczyli także przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich" - dodaje o. Marek.

Warto też nadmienić, że przy współpracy z uczestnikami Korespondencyjnego Kursu Biblijnego i na podstawie ich wypowiedzi zostały przygotowane i opublikowane trzy prace naukowe.

Na czym polega udział w kursie?

Sam udział w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym polega na czytaniu wskazywanych w kolejnych materiałach kursu ksiąg Pisma Świętego. Materiały zawierają niezbędne do tej lektury wprowadzenia i komentarze. Po przeczytaniu wskazanego tekstu Pisma Świętego i wykonaniu zalecanych zadań uczestnicy kursu zachęcani są do wypełnienia i odesłania na adres redakcji zamieszczony na końcu każdego zeszytu kwestionariusz. Kwestionariusz ten zostaje przej­rzany przez kierujących kursem i odesłany uczestnikowi z kolejnymi materiałami kursu.

Wykonywanie tych czynności pozwala uczestnikowi nabywać w miarę obiektywne rozpoznanie o stopniu zrozumienia treści religijnych, jakie zawiera czytana i studiowana przez niego księga Pisma Świętego. Normą takiej obiektywności jest przede wszystkim wiara Kościoła, w której wyjaśniane są teksty biblijne. Ponadto przy końcu każdej części kursu jego uczestnicy formie pisemnej opracowują jeden z podanych wcześniej tematów nawiązujących do opracowanego materiału. Osoby, które poprawnie opra­cowują wszystkie kwestio­nariusze, oraz napiszą wszystkie wypracowania, otrzy­mują dyplom ukończenia kursu. Dyplom ten nie daje jednak żadnych uprawnień zawo­dowych.

Istnieje także możliwość korzystania z samych materiałów bez wypełniania i odsyłania do redakcji kwestionariuszy, a także jednorazowego otrzymania wszystkich materiałów. Kurs trwa około 3,5 roku. Można jednak tę pracę przyspieszyć po indywidualnym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za jego przebieg.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Grzegorz Strzelczyk, Aneta Kuberska-Bębas
27,93 zł
39,90 zł

Jak wiele dzisiejszy Kościół ma wspólnego z Jezusem?

Czy Kościół zabrał nam wolność, którą podarował nam Chrystus? Wierzymy w jednego Boga, czy może w trzech? Czy to, co święte, kończy się na progu świątyni? Czy...

Skomentuj artykuł

25 lat Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Na podstawie wypowiedzi jego uczestników napisano już trzy prace naukowe
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.