23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia do 28 lutego

23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia do 28 lutego
(fot. Shelby Miller / unsplash)
mat. pras. / pch

Zakres tegorocznego konkursu nawiązuje do programu duszpasterskiego Kościoła w roku 2018/2019: "W mocy Bożego Ducha", a tematyką eliminacji jest: Księga Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian.

Jak wyjaśnia ks. prof. dr hab Mirosław Wróbel (KUL), przewodniczący komisji konkursowej, w Księdze Wyjścia znajdujemy istotne wydarzenia z historii zbawienia, takie jak: dzieciństwo i życie Mojżesza, objawienie imienia JHWH, wyjście z Egiptu, noc paschalna, przejście przez Morze Czerwone, przymierze na Synaju, ustanowienie i przekazanie Prawa czy wędrówka przez pustynię.

- Bóg uwalniając naród wybrany z Egiptu ukazuje perspektywy prawdziwej wolności w mocy Bożego Ducha. Rzeczywistość ta jest szczególnie aktualna w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - wskazuje ks. prof. Wróbel. Biblista zwraca uwagę, że List św. Pawła do Rzymian, który stał się przedmiotem tegorocznego II Narodowego Czytania Pisma Świętego, jest mocnym wezwaniem do życia w wolności dzieci Bożych i do odkrywania mocy Ducha Świętego w codziennym życiu. - Lektura Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu bierzmowania oraz budzić pragnienie życia w mocy Ducha Świętego - motywuje ks. prof. Wróbel.

Eliminacje przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Zgłoszenia szkół są przyjmowane drogą internetową, poprzez elektroniczny formularz umieszczony na stronie: www.okwb.pl. Rejestracji placówek ponadgimnazjalnych mogą dokonać katecheci, w terminie do 28 lutego 2019 r.

Plakat wydarzenia:

23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia do 28 lutego - zdjęcie w treści artykułu

Pierwszy etap konkursu odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 13 marca 2019 r. Za przeprowadzenie eliminacji na tym poziomie odpowiadają katecheci, na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatora. Pytania w ramach jednolitego w całej Polsce testu (wyboru) obejmą: Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz wstępami, przypisami i słownikiem pojęć. Odpowiedzi będą oceniane według tych samych kryteriów, opracowanych w arkuszu odpowiedzi przez komisję konkursową pod kierunkiem biblisty ks. prof. Mirosława Wróbla, kierownika Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL.

Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym w wybranych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz.

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej zachęca papież Franciszek: "Niech ten czas Bożej rywalizacji obfituje głębią przeżyć religijnych, bogactwem przemyśleń, skupieniem, zdobywaną wiedzą i ewangelicznym entuzjazmem". Ojciec Święty wzywa wszystkich młodych, by w duchu przyjaźni z Jezusem stawali się w swoich środowiskach apostołami Bożego Słowa. W adhortacji apostolskiej "Evangelii Gaudium" Piotr naszych czasów zapewnia, że "radość Ewangelii jest tym, czego nic i nikt nie zdoła nam odebrać (por. J 16, 22).

Organizatorzy podkreślają, że to nie jest zwykły konkurs, bo dotyczy Bożego Słowa, zaś poszczególne jego etapy są prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Pismo Święte jest rzeczywistą księgą życia. Wielu uczestników przyznaje, że konkurs biblijny stworzył im przestrzeń dla lektury natchnionych treści, w której prawdziwie poznali Chrystusa i zaprosili Go do swojego życia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia do 28 lutego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.