Abp Auza o Ziemi Świętej: stolica apostolska wspiera to rozwiązanie jako jedyną drogę do rozwiązania problemu

Abp Auza o Ziemi Świętej: stolica apostolska wspiera to rozwiązanie jako jedyną drogę do rozwiązania problemu
(fot. youtube / salt and light)
KAI / sz

Stolica Apostolska wspiera rozwiązanie opierające się na obecności dwóch państw w Ziemi Świętej jako jedynej drogi wiodącej do skutecznego rozwiązania problemu narodu palestyńskiego oraz wzywa wspólnotę międzynarodową do finansowego wzmocnienia wysiłków Agendy Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie.

 
To apel stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ na forum Zgromadzenia Ogólnego abp. Bernardito Auzy.
 

Watykański dyplomata wyraził uznanie dla skali pomocy udzielanej przez ONZ 5,6 mln uchodźców palestyńskich. Tylko w Strefie Gazy, gdzie bezrobocie sięga blisko 43 proc., Agenda daje zatrudnienie ponad trzynastu tysiącom osób. Jej działania pozostają najlepszym środkiem pozwalającym na uniknięcie dalszego pogorszenia kryzysowej sytuacji, która pociągnęłaby za sobą kolejne zwiększenie kosztów. Deficyt w kasie Agendy ONZ sięga obecnie kwoty 200 milionów dolarów.

Abp Auza wypowiedział się również stanowczo przeciwko ograniczaniu statusu uchodźcy do tych, którzy opuścili Palestynę w 1948 r., wykluczając tym samym kolejne pokolenia. To bardzo ciasne pojmowanie pozbawiłoby wielu spadkobierców bezpaństwowców słusznych praw przynależnych statusowi uchodźcy. Warto, aby z okazji bliskiej już 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wspólnota międzynarodowa podjęła wysiłek zmierzający do tego, aby wszystkie narody, również naród palestyński mógł świętować i cieszyć się prawami podstawowymi wypisanymi w Karcie - zauważył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Abp Auza o Ziemi Świętej: stolica apostolska wspiera to rozwiązanie jako jedyną drogę do rozwiązania problemu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.