Abp Gądecki o kulcie Serca Jezusowego

Abp Gądecki o kulcie Serca Jezusowego
(fot. abpgadecki.pl)
KAI / kw

- Kult Serca Jezusowego nie polega na duchowości sentymentalnej, ale na pełnym i całkowitym przylgnięciu człowieka do Boga - mówił abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. sprawowanej wczoraj wieczorem w ramach poznańskich obchodów uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Duchowieństwo miasta Poznania i przedstawiciele poznańskich parafii zgromadzili się tego dnia tradycyjnie w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na Jeżycach. To, jak przypomniał abp Stanisław Gądecki, pierwsza w Polsce świątynia, wzniesiona pod koniec XIX w., dedykowana w 1911 r. Najświętszemu Sercu.

W swojej homilii arcybiskup przypomniał opis śmierci Jezusa na krzyżu, zamieszczony w Ewangelii według św. Jana, przyznając, że jest to najbardziej przejmujący tekst traktujący o Sercu Jezusa. Ewangelista opisuje w nim m.in. moment, gdy żołnierze przebił Jezusowi bok, z którego wypłynęła krew i woda.

- To właśnie wydarzenie stoi u źródła całej tradycji kultu Serca Jezusowego - podkreślił abp Gądecki dodając, że w otwartym Sercu Jezusa objawiła się Jego zbawcza i odkupieńcza miłość do nas.

DEON.PL POLECA

Arcybiskup nazwał też Serce Jezusa, za papieżem Benedyktem XVI, "Sercem świata", w które spoglądając człowiek "uczy się poznawać prawdziwy i jedyny sens własnego życia". Przyznał jednocześnie, że kochające nas nieskończoną miłością Serce Jezusa jest przez ludzi wciąż mało kochane, a nawet znienawidzone i prześladowane w Jego wyznawcach. Zachęcił przy tym zgromadzonych na uroczystej liturgii, aby oddali się Najświętszemu Sercu Jezusa ofiarując Mu wszystkie cierpienia, upokorzenia, a także dobre uczynki i modlitwy, jako wynagrodzenie za grzechy swoje i innych.

- Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata całego oraz o łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twojego Najświętszego Serca - modlił się abp Gądecki.

Na zakończenie Mszy św. z kościoła na poznańskich Jeżycach wyruszyła tradycyjna procesja eucharystyczna, która przeszła na pl. Mickiewicza. Na jej zakończenie metropolita poznański odmówi Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i pobłogosławił miasto i jego mieszkańców Najświętszym Sakramentem.

W tym roku poznańskie uroczystości ku czci Najświętszego Serca Jezusowego poprzedziła ceremonia poświęcenia ponad 5-metrowej, odlanej z brązu figury Najświętszego Serca Pana Jezusa, stanowiącej główny element nowego Pomnika Wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości po latach zaborów, który ma zostać odbudowany w stolicy Wielkopolski. Abp Gądecki poświęcił figurę Chrystusa, ustawioną tymczasowo przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana, w obecności Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wojska i licznie zgromadzonych poznaniaków.

Pomnik Wdzięczności mierzący 22 m szerokości, 15 m wysokości i mający formę łuku triumfalnego, stanął w Poznaniu w 1932 r., wzniesiony ze składek społeczeństwa jako wotum za odrodzoną Polskę. Poświęcony był Najświętszemu Sercu z figurą Chrystusa i umieszczono na nim napis: "Sacratissimo Cordi - Polonia Restituta" (Najświętszemu Sercu - Polska Odrodzona).

Pomnik ten stanowił także wyraz wdzięczności dla powstańców wielkopolskich. Dzięki ich poświęceniu i daninie krwi przelanej w rozpoczętym w grudniu 1918 r. powstaniu, Wielkopolska została włączona do odradzającej się właśnie Rzeczypospolitej. Monument zburzyli Niemcy zaraz po wejściu do miasta w 1939 r., wysadzając go w powietrze. Figurę natomiast przetopiono na kule armatnie.

W lutym 2012 r. zawiązał się Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, który za cel stawia sobie odbudowanie tego wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Ponieważ jednak obecnie na pl. Mickiewicza wznoszą się krzyże pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r., po rozważeniu kilkunastu innych lokalizacji ponownego wzniesienia pomnika, wybrano miejsce przy Jeziorze Maltańskim, przy al. Jana Pawła II, na osi katedra - kopiec wolności. Miejsce to, jak podkreślają członkowie komitetu, zapewnia realną obecność pomnika w przestrzeni społecznej miasta i godne uczczenie pamięci tych, którzy walczyli o wolność Polski.

Zgodę na odbudowę Pomnika Wdzięczności wydała cztery lata temu Rada Miasta Poznania. Projekt ten poparło też wielu mieszkańców miasta. Jednak prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, sprzeciwia się zarówno nowej lokalizacji pomnika na poznańskiej Malcie, jak i czasowemu wyeksponowaniu figury Chrystusa, będącej wierną kopią tej z przedwojennego pomnika, na pl. Mickiewicza, w miejscu gdzie przed wojną usytuowany był monument.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Abp Gądecki o kulcie Serca Jezusowego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.