Abp Hoser: "Podziały ranią ciało Chrystusa"

Abp Hoser: "Podziały ranią ciało Chrystusa"
(fot. Wikimedia Commons)
KAI / mm

Podziałów w Kościele nie możemy uważać za stan naturalny. One ranią Ciało Chrystusa - powiedział abp Henryk Hoser SAC nawiązując do słów papieża Franciszka, które wypowiedział wczoraj podczas ekumenicznych nieszporów kończących Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Msza św. pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera, która odbyła się w praskiej katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana z udziałem przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich, zakończyła warszawskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ordynariusz warszawsko-praski podkreślił, że jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy wezwani do składania świadectwa. Przypomniał też słowa Ojca Świętego o tym, że jedność nie przyjdzie jako cud na końcu czasów, ale przychodzi cały czas w procesie, którego inspiratorem jest Duch Święty. Jeśli nie będziemy podążać wspólnie, modlić się za siebie nawzajem, współpracować w sprawach, które leżą nam na sercu, to jedność nigdy nie nadejdzie. Duch Święty, widząc naszą dobrą wolę, będzie błogosławił naszym wysiłkom.

- Już od pół wieku atmosfera kontaktów ekumenicznych i tęsknota za jednością są gorące - mówił hierarcha. - Z każdym krokiem umacnia się wzajemna życzliwość i otwartość. Każdego roku nasze więzy są coraz bardziej ścisłe, jedność coraz bardziej widoczna. Mamy coraz większą świadomość, że nie jesteśmy powołani do rozdziału ale do jedności.

DEON.PL POLECA

Arcybiskup wyjaśnił, że jedność musimy budować także w sobie i naszym najbliższym otoczeniu, w rodzinie, sąsiedztwie, pracy. Bo tylko wówczas będziemy zdolni do umacniania jedności w Kościele.

Tymczasem bp Zbigniew Kamiński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego w wygłoszonym gościnnie słowie zauważył, że katedra warszawsko-praska na stałe wpisała się w ekumeniczny pejzaż. Dowodem na to, że ekumenizm wydaje w stolicy obfite owoce jest obecność zwłaszcza wiernych świeckich, którzy tak licznie przybyli na tę Eucharystię. W nawiązaniu do hasła dzisiejszego wieczoru - "Razem głosimy Ewangelię"- zaznaczył, że te słowa rodzą dwa pytania. Powinniśmy pytać siebie: jak być lepszym świadkiem Ewangelii? Oraz czy przesłanki historyczne i kulturowe są przeszkodą w drodze do jedności?

- W moim przekonaniu nie stanowią one przeszkody - odpowiedział hierarcha. - Ewangelia wpisuje się doskonale w historię i kulturę narodów i pozwala na to, by zawarte w niej słowa łatwiej docierały do słuchających. Tymczasem aby być lepszym świadkiem Ewangelii trzeba przede wszystkim doświadczyć osobistego spotkania z Chrystusem. Bo takie spotkanie zawsze pozostawia w człowieku niezatarty ślad, zapada głęboko w serce. Każdy, kto tego spotkania doświadczył, powinien wziąć na swoje barki zadanie głoszenia Jezusa tym, którzy nigdy o Nim nie słyszeli.

Bp Kamiński przypomniał ubolewanie św. Pawła na wieść o tym, że Kościół w Koryncie uległ podziałowi, że utworzyły się w nim różne frakcje. Ponieważ św. Paweł czuł, że w serca tych chrześcijan zakradła się jakaś pycha. Ona zagraża także nam zawsze wtedy, gdy czujemy, że w naszej wspólnocie, w naszym Kościele, jesteśmy jakoś lepsi od innych - Zapominamy wtedy, że Kościół jest jeden, jak to wyznajemy w Składzie Apostolskim, a jego głową jest Chrystus. Co więc zrobić, by ta rana podziału została uleczona? W moim odczuciu drogą do celu jest posłuszeństwo Ewangelii - mówił

W Mszy św. uczestniczyli także biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk, bp Zdzisław Tranda z Kościoła ewangelicko-reformowanego, biskupi Edward Puślecki i Zbigniew Kamiński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, ks. Doroteusz Sawicki z polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego, ks. Piotr Gaś z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, przewodniczący oddziału warszawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła polskokatolickiego, kanclerz kurii warszawsko-praskiej ks. Dariusz Szczepaniuk, rektor Wyższego Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Krzysztof Warchałowski oraz delegat metropolity warszawskiego ds. ekumenizmu ks. Marek Danielewski.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to cykliczne święto ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw - wbrew swej nazwie - trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei - w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja "Wiara i Ustrój" Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan brzmi: "Czyż Chrystus jest podzielony?".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Abp Hoser: "Podziały ranią ciało Chrystusa"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.