Abp Jeremiasz po raz trzeci prezesem PRE

Abp Jeremiasz po raz trzeci prezesem PRE
(wikipedia.pl)
KAI / apio

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Rady Ekumenicznej po raz trzeci wybrano abp. Jeremiasza z Kościoła Prawosławnego na prezesa Rady. - W nowej kadencji szczególną uwagę będę chciał zwrócić na bardziej intensywną pracę w ramach komisji PRE, stały dialog teologiczny oraz podkreślanie wielokonfesyjności i wielokulturowości Polski - powiedział po wyborze prawosławny hierarcha.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) odbyło się 12 września w Centrum Luterańskim w Warszawie. Przybyli na nie przedstawiciele wszystkich siedmiu Kościołów członkowskich PRE: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów oraz Prawosławnego. Obecni byli wszyscy zwierzchnicy Kościołów, członkowie zarządu PRE z prezesem abp. Jeremiaszem na czele, a także reprezentanci członków stowarzyszonych Rady: Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików.

Obrady rozpoczęły się od krótkiego nabożeństwa ekumenicznego, podczas którego rozważanie wygłosił bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W liturgii czynnie uczestniczyli również zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego bp Marek Izdebski oraz zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp Ludwik M. Jabłoński, a błogosławieństwa końcowego udzielił prawosławny metropolita Warszawy i całej Polski abp Sawa.

Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W tym roku kończy się pięcioletnia kadencja obecnego Zarządu PRE. Swoje sprawozdanie z tego okresu przedstawił prezes Rady abp Jeremiasz. Omówił w nim zarówno krajową, jak i międzynarodową działalność PRE. Wyraził radość z reaktywowania komisji wspólnej rządu i PRE. Przypomniał spotkania z przedstawicielami władz państwowych, m.in. z prezydentem Bronisławem Komorowskim, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz Pełnomocniczką Rządu ds.Równego Traktowania minister Elżbietą Radziszewską.

Prawosławny hierarcha podkreślił dobrą współpracę Polskiej Rady Ekumenicznej i Towarzystwa Biblijnego w Polsce. - Święta Biblii należą do ważnych wydarzeń ekumenicznych, ale też katechetycznych - zauważył. Mówił też o konieczności intensyfikacji prac w komisjach statutowych Rady. - Jedne komisje działają dobrze, ale niektóre mają problemy z obsadą personalną - ubolewał. Z zadowoleniem poinformował natomiast o utworzeniu w zeszłym roku piętnastego oddziału regionalnego Rady - w Świętokrzyskiem.

Mówiąc o współpracy z Kościołem Rzymskokatolickim prezes PRE zwrócił uwagę, że ma ona miejsce zarówno na szczeblu centralnym - w ramach Komisji ds. Dialogu, jak i regionalnym. Zauważył, że Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościołowi Rzymskokatolickiemu nie udało się przygotować wspólnych oświadczeń w niektórych sprawach. Tym niemniej obie strony w ostatnim czasie organizowały razem konferencje naukowe. Prowadzone są też końcowe rozmowy na temat wspólnego dokumentu dotyczącego małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej.

Abp Jeremiasz mówił również o wielu innych działaniach PRE. Jak zauważył, jednym z projektów Rady - "Pojednanie w Europie - zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech" - zainteresowało się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polska Rada Ekumeniczna przygotowała swój program działań w czasie prezydencji Polski w Unii Europejskiej, a także planuje zorganizowanie opieki duszpasterskiej dla kibiców podczas Euro 2012.

Po wystąpieniu prezesa sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił ks. Roman Lipiński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Następnie odbyła się dyskusja. Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puślecki zwrócił uwagę, że polskie środowiska ekumeniczne powinny poświęcić więcej uwagi na refleksję nad dokumentami światowego dialogu ekumenicznego, m.in. wypracowanymi przez Światową Radę Kościołów. Z kolei bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ubolewał nad małym zainteresowaniem w Polsce Kartą Ekumeniczną, która została podpisana 10 lat temu. Po dyskusji delegaci udzielili w głosowaniu absolutorium ustępującemu zarządowi.

Podczas Zgromadzenia wybrano władze Polskiej Rady Ekumenicznej na nową pięcioletnią kadencję. Prezesem Rady po raz trzeci z rzędu został abp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej tego Kościoła, a także rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Delegaci wybrali też pozostałych członków zarządu: wiceprezesami PRE zostali bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) oraz bp Wiktor Wysoczański (zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego), sekretarzem - bp Edward Puślecki (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego), zaś skarbnikiem bp Marek Izdebski (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego). Ponadto wybrano pięcioosobową Komisję Rewizyjną.

Abp Jeremiasz w krótkim wystąpieniu po wyborze wskazał na wyzwania nowej kadencji. Zwrócił uwagę na potrzebę intensyfikacji prac w ramach komisji statutowych Polskiej Rady Ekumenicznej. Jego zdaniem Rada powinna prowadzić stałą pracę teologiczną. Zaproponował, aby zająć się kwestią istoty Kościoła. Ponadto w ramach pracy teologicznej konieczne jest dokończenie prac nad dokumentem dotyczącym małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej oraz przygotowanie wspólnego listu pasterskiego na temat ochrony środowiska. - Powinniśmy też podkreślać wielokonfesyjność i wielokulturowość Polski - powiedział abp Jeremiasz.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Abp Jeremiasz po raz trzeci prezesem PRE
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.