Abp Michalik: bardziej zaufać Bogu, niż skarbonce

Abp Michalik: bardziej zaufać Bogu, niż skarbonce
(fot. Mazur/catholicnews.org.uk)
5 lat temu
KAI / jm

Powinniśmy bardziej zaufać Bogu, niż własnej zapobiegliwości i własnej skarbonce - mówił w niedzielę abp Józef Michalik podczas V Podkarpackiego Forum Charyzmatycznego w Krośnie. Spotkanie zgromadziło kilka tysięcy osób. Konferencje głosił o. Fio Mascarenhas, były przewodniczący międzynarodowej Odnowy w Duchu Świętym.

Abp Michalik zwracał uwagę, żeby żyć wiarą nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia tygodnia. Dla zobrazowania posłużył się wymyślonym przykładem człowieka o imieniu Stanisław. - Stanisław w każdą niedzielę jest na Mszy świętej, ale potem umiera i idzie do piekła. Dlaczego? Nie dlatego, że chodził w niedzielę na Mszę świętą, ale idzie do piekła za to, co robił w poniedziałek. To jest problem, żeby czerpać siłę z Eucharystii i żyć obecnością Chrystusa każdego dnia - mówił.

Nawiązując do czytań mszalnych, abp Michalik stwierdził, że jeśli chcemy otrzymać od Boga wszystko, najpierw powinniśmy Mu wszystko oddać. - Mamy mieć takie zaufanie, taką wiarę, że powinniśmy bardziej zaufać Bogu, niż własnej zapobiegliwości i własnej skarbonce - powiedział.

Metropolita przemyski zaznaczył, że dzisiaj do głównych zagrożeń należy to, że ludzie nie rozumieją Boga, a przez to nie uznają Go i nie są w stanie zrozumieć sensu posłuszeństwa w wypełnianiu praw Bożych.

Hierarcha podkreślał, że miłość w rodzinie może być piękna i rozwijać się aż po śmierć, jeśli jej fundamentem będzie chęć radykalnego kochania drugiego człowieka, a nie egoizm. Przestrzegał przed pokusami pominięcia przykazań Bożych i tolerowania grzechu. - Grzech trzeba zawsze piętnować, trzeba szanować człowieka, kochać go, próbować mu wyjść z tego, ale powiedzieć szczerze, że grzech nie jest drogą do szczęścia - mówił.

Abp Michalik wskazywał, że aby dawać świadectwo o Bogu, trzeba być z Nim zjednoczonym. Jako przykład zachęcał, aby w chwilach zdenerwowania nie używać wulgaryzmów, ale odnosić trudne i nagłe sytuacje do Jezusa.

Kaznodzieja przypomniał stwierdzenie z Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, że Duch Święty uświęca nie tylko przez sakramenty, ale "udzielając każdemu jako chce, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu szczególne łaski". - Każdy z was otrzymał dar, łaskę szczególną do wypełnienia pewnego zadania, do podejmowania rozmaitych dzieł - podkreślił.

Zaznaczył, że przyszłość Kościoła zależy od indywidualnego potraktowania wiary "na serio" przez poszczególnych chrześcijan, a nie od nawrócenia wszystkich polityków, czy dziennikarzy.

V Podkarpackie Forum Charyzmatyczne odbywało się w Krośnie 7 i 8 listopada. Jego hasłem były słowa: "Przemieniajcie się na obraz Chrystusa". Całość spotkania prowadził zespół Mocni w Duchu z jezuitą o. Remigiuszem Recławem. Gościem tegorocznego Forum był o. Fio Mascarenhas SJ, inicjator Odnowy w Duchu Świętym w Indiach, jej pierwszy krajowy przewodniczący oraz były przewodniczący Rady Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.

Spotkanie zgromadziło kilka tysięcy uczestników. Na program złożyły się konferencje tematyczne, świadectwa, modlitwy i śpiew oraz modlitwy uwielbienia. Organizatorami byli: parafia św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie oraz Odnowa w Duchu Świętym archidiecezji przemyskiej.

Grupy Odnowy w Duchu Świętym istnieją na całym świecie, choć ich duchowość jest dość zróżnicowana. Jest to ruch charyzmatyczny, czyli opiera się na założeniu, że chrześcijanie są obdarowywani szczególnymi darami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła.

Charyzmaty te wymienia św. Paweł w dwunastym rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian. Grupy te, mimo swojej różnorodności, mają wspólny cel i kierunek działania. Polega on na bardzo bliskiej relacji z Bogiem w życiu codziennym i świadczenie o Jezusie, który żyje tu i teraz. Ważnym elementem działania osób z odnowy jest ewangelizacja.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Abp Michalik: bardziej zaufać Bogu, niż skarbonce
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.