Abp Sawa: Tam gdzie jest miłość nie ma już pychy

Abp Sawa: Tam gdzie jest miłość nie ma już pychy
(fot. youtube.com)
KAI / pp

Tam gdzie jest miłość, nie ma już pychy i pogardy ale jest zrozumienie, szacunek i życzliwość – podkreślił metropolita warszawy i całej Polski, abp Sawa w czasie nabożeństwa ekumenicznego. Pytał jednocześnie o czytelne świadectwo wiary wyznawców Chrystusa.

– Czy wokół was - waszej modlitwy i dobrych uczynków - zbawiają się tysiące. Na wspólnej modlitwie o jedność chrześcijan, która odbyła się w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny na stołecznej Pradze, zgromadzili się przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła katolickiego. Był obecny m.in.: emerytowany zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puśledzki oraz bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, bp Marek Solarczyk.

-Modlitwa i jedność między narodami, a szczególnie między uczniami Chrystusa jest darem Boga – podkreślił Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, abp Sawa ubolewając, że zapominają o tym całe narody, w tym również sami chrześcijanie.

Powiedział, że wzorem jedności i punktem odniesienia winna być dla wszystkich wyznawców Jezusa - Trójca Przenajświętsza. – Objawia się nam jako Wszechmogący Bóg nieustannie działający w tym świecie – powiedział abp Sawa.

Chrystus jest wzorem wszechdoskonałej jedności i miłości. On jest źródłem naszego życia, jest kamieniem węgielnym na którym budowane jest ludzkie życie w całej swojej pełni. Naruszenie tej jedności jest w sensie duchowym upadkiem współczesnej ludzkości. Stanowiąc jej cześć warto więc zapytać się: Jakie jest moje miejsce i jakie jest moje działanie w tym kierunku by żyć w jedności - zachęcał do refleksji Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Zwrócił uwagę, że doświadczenie historii wyraźnie pokazuje, że ten kto walczy z Chrystusem, który jak mówi Pismo Święte jest Kamieniem Węgielnym, ten potknie się o Niego i upadnie. Na tym oparta jest nasza wiara. To ona jest źródłem wszelkiej życzliwości i dobra, zaś one wynikają z miłości, ta z koli prowadzi nas do zgody, szacunku i jedności. Gdzie bowiem jest miłość tam nie ma pychy, pogardy ale jest zrozumienie – podkreślił abp Sawa.

DEON.PL POLECA

Ostrzegł, że pycha jest źródłem wszelkiego zła. - Doświadczaliśmy tego wielokrotnie w naszej historii. Zbierając się zatem w świątyni módlmy się przede wszystkim o dar miłości, pamiętając że Chrystus nie jest podzielony. On zawsze jest w swojej pełni. On zawsze jest fundamentem naszego życia - wczoraj dzisiaj i na wieki. To my ludzie wiary jesteśmy wezwani, by głosić wielkie działa Pana. Zróbmy zatem sobie rachunek sumienia - Jak głosimy dzieła Pana - dzieła naszego Zbawiciela, Zmartwychwstałego Chrystusa – zachęcał.

Przekonywał, że Duch Święty jest tym, który dopełni tego czego brakuje, jeśli z naszej strony będzie dobra wola. - Liczmy zatem przede wszystkim na pomoc Ducha Św. zdobywając ją modlitwą. Ona czyni cuda – podkreślił abp Sawa.

Przywołując jednocześnie słowa św. Serafina „Zdobądź Ducha Św., a przy tobie zbawią się tysiące” pytał: Czy wokół was osoby zakonne i kapłani, wokół waszej modlitwy i dobrych uczynków zbawiają się tysiące?

W kazaniu ks. Doroteusz Sawicki z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce ubolewał nad degradacją współczesnej cywilizacji zachodniej opartej na wartościach chrześcijańskich. – Obserwujemy jak ginie jedność rodziny, państwa i świata, zaś miłość i gościnność ustępują miejsca rywalizacji, nienawiści i egoizmowi. Za naszymi granicami już trwają wojny, a wielu miejscach chrześcijanie giną za wiarę. Tymczasem, my godzimy się milcząco na taki stan rzeczywistości. Jedynie nielicznym chce się o cokolwiek jeszcze walczyć - ubolewał duchowny.

Przywołują obraz biblijnych ptaków, które są żywione przez Boga i lilii, które Pan sam przyodziewa, ks. Doroteusza Sawicki przypomniał, że wiara zakłada zaufanie Bogu i postawienie Go w centrum swojego życia i działania. – Problemem nie jest to co może Bóg, ale czego pragnie człowiek, który życzy sobie przede wszystkim zdrowia doczesnego i ludzkiej pomyślności. - Ilu z nas w związku z nowym rokiem podjęło postanowienie pogłębienia swojej relacji z Bogiem i zgody na Jego wolę? Ilu zdecydowało się na postanowienie zatroszczenia się o kogoś z najbliższego otoczenia który potrzebuje wsparcia ze strony innych – pytał prawosławny duchowny.

Złożyliśmy nasze skrzydła i sfrunęliśmy na ziemię. Pogodziliśmy się z tym światem i od niego oczekujemy szczęścia – ubolewał ks. Sawicki. Przypomniał jednocześnie słowa Jezusa, że tam gdzie jest skarb człowieka, tam będzie i jego serce. - Sensem pracy wielu ludzi nie jest dziś rozwój czy własne doskonalenie, ale stan konta. Na wigilię pamiętamy o dodatkowym naczyniu dla ubogiego, przy czym jednocześnie zamykamy furtkę osiedla, by nie dotarł do naszych drzwi. Natomiast wieczorem zamiast czasu dla najbliższych, jest czas na facebook'a, czy ulubiony serial – wymieniał prawosławny duchowny.

Przywołując obraz płonienia świecy przekonywał, że dzielenie się z innymi nie zubaża człowieka, ale sprawia że otrzymuje znacznie więcej. – Na bezludnej wyspie nie pomoże nam wysokie konto ale kawałek chleba, który będzie miał drugi człowiek – powiedział ks. Sawicki. Podkreślił, że największym skarbem ludzkiej osoby winien być Bóg i drugi człowiek.

Na zakończenie nabożeństwa biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, bp Marek Solarczyk nawiązał do wspólnie wypowiedzianej Modlitwy Pańskiej. – Niech słowa Ojcze Nasz przypomną nam, że mamy w naszym życiu i poprzez naszą posługę jako uczniowie Chrystusa pełnić misję biblijnego kruka, który zaniesie innym Bożych chleb i przemieni to wszystko co nie jest Boże, w to co będzie oddawało chwałę Bogu – powiedział biskup.

Uroczystości uświetnił prawosławny chór katedralny.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Są takie momenty, kiedy brakuje nam tchu.
Są takie chwile, kiedy nie mamy już na nic sił.
Są takie dni, kiedy trudno nam dostrzec nadzieję.

Nadziejnik, który trzymasz w swoich rękach, jest właśnie...

Skomentuj artykuł

Abp Sawa: Tam gdzie jest miłość nie ma już pychy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.