Abp Szewczuk: wojna to czas okrucieństwa, ale i solidarności, miłosierdzia

Abp Szewczuk: wojna to czas okrucieństwa, ale i solidarności, miłosierdzia
fot. Orest Lyzhechka / depositphotos.com
KAI / ml

Wierzymy, że miłosierdzie Boże pokona okrucieństwo wojny. Boże, pokaż, że Twoja miłość jest silniejsza niż nienawiść, a Twój pokój silniejszy niż wojna, że Ukraina jest silniejsza niż wróg, który nas dzisiaj zabija – mówił w dzisiejszym orędziu wojennym abp Światosław Szewczuk. Donosząc o krwawych walkach na południu i wschodzie kraju, rozważał zarazem kolejne błogosławieństwo z Kazania na Górze: „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Chrystus zmartwychwstał!

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Dziś jest sobota, 30 kwietnia 2022 r., a naród ukraiński przeżywa już 66. dzień trudnej i krwawej wojny rosyjskiej.

Cały wschód i południe Ukrainy w płomieniach.... Nieprzyjaciel częściowo zajął obwody chersoński, zaporoski, doniecki i ługański. Ciężkie walki toczą się w pobliżu naszych miast: Charkowa i Mikołajewa. Według Sztabu Generalnego armii ukraińskiej, każdego dnia wróg usilnie próbuje posuwać się na wschodzie naszego kraju, ale nie odnosi większych sukcesów i ponosi duże straty.

Cały naród modli się za swoją armię i stara się wzajemnie wspierać. Ta wojna to czas wielkiej solidarności naszych ludzi i ogromnie otwartego serca. Nikt nikogo nie pyta, skąd pochodzisz, w jakim języku mówisz czy do jakiego kościoła chodzisz, ale starają się we wszystkim pomagać i służyć sobie nawzajem.

Dzisiaj chciałbym zastanowić się nad innym błogosławieństwem ewangelicznym, które mówi nam: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". Myślę, że samo to błogosławieństwo Jezusa Chrystusa jest nam dane jako pewna droga do radości. W kontekście Paschy wydaje się ono odzwierciedlać charakter wszystkich pozostałych błogosławieństw ewangelicznych.

W przeciwieństwie do starotestamentalnych przykazań Bożych, Błogosławieństwa nie są zapowiedzią przyszłych dóbr, lecz raczej objawieniem daru, który już otrzymaliśmy. W szczególności, w kontekście „Białego tygodnia” wielkanocnego, czujemy, że Błogosławieństwa są już w nas jako dar Zmartwychwstania Chrystusa, jako dar dla „wszystkich którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie i przyoblekli się w Chrystusa”. I musimy odkryć ten dar w sobie samych, a co więcej, żyć będąc jemu wierni.

A kiedy mówimy o miłosierdziu: „błogosławieni miłosierni”, czujemy, że pierwszymi, którzy otrzymują przebaczenie, tymi, którym Pan Bóg okazał swoje miłosierdzie, jesteśmy my, chrześcijanie. To właśnie nam Pan Bóg okazał swoją miłość. To nad nami się zmiłował, przyjmując nas za swoich synów i córki oraz dając nam dar życia wiecznego w zmartwychwstaniu Chrystusa.

A teraz chce, abyśmy byli Jego narzędziem działania w tym świecie. Przez nas, chrześcijan, przez naszą miłość do innych, chce okazać miłosierdzie innym. Miłosierdzie Boże jest wielkim przejawem Jego miłości do człowieka. Jest to przejaw tego, że miłość jest sensem ludzkiego życia. „Myśmy uwierzyli miłości” - mówi nam św. Jan ewangelista.

Wojna to czas największej przemocy, największej bezwzględności, największej pogardy dla drugiego człowieka. Zadajemy sobie pytanie: jak być miłosiernym podczas wojny, która jest czasem wielkiego okrucieństwa? Musimy okazać miłosierdzie, które okazał nam Pan Bóg.

W pierwszych dniach wojny Ukraińcy spontanicznie okazali miłosierdzie ciałom zabitych wrogów i zwracali się do swoich krewnych w Rosji z prośbą o pomoc w sprowadzeniu ciał z Ukrainy do domu i ich pochowaniu. Ale siły zbrojne rosyjskiego okupanta odmówiły: nie chciały być miłosierne dla swoich i nadal są okrutne wobec naszego narodu ukraińskiego.

Ale Ukraina trwa! Ukraina walczy! Wierzymy, że miłosierdzie Boże przezwycięży okrucieństwo. Wierzymy, że nosimy w sobie Jego zarodek i prosimy: „Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad Ukrainą. Boże, chroń swoje dzieci, obdarz je swoją miłością. Okaż, że Twoja miłość jest silniejsza od nienawiści, a Twój pokój jest silniejszy od wojny, dlatego Ukraina jest silniejsza od wroga, który nas dzisiaj zabija. Boże, błogosław Ukrainę!”.

Niech błogosławieństwo Pana będzie nad wami, ze względu na jego łaskę i miłość do ludzi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Zbigniew Parafianowicz

Wojny, do których państwa wolą się nie przyznawać

Kim są osławione rosyjskie zielone ludziki i kto nimi dowodzi? Do czego posuwają się najemnicy walczący w Syrii, Libii i na wschodzie Ukrainy? Kto destabilizuje sytuację w...

Skomentuj artykuł

Abp Szewczuk: wojna to czas okrucieństwa, ale i solidarności, miłosierdzia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.