"Afryko, bądź Dobrą Nowiną dla świata"

"Afryko, bądź Dobrą Nowiną dla świata"
(fot Grzegorz Gałązka)
KAI / wm

O pojednanie, sprawiedliwość i pokój zaapelował papież podpisując posynodalną adhortację apostolską "Africae munus" w bazylice Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ouidah. Ojciec Święty podkreślił, że dary te wynikają z wypełniania woli Bożej, zaś Kościół powinien być proroczym znakiem pojednania na szczeblu społeczeństwa, każdego kraju i całego kontynentu.

Benedykt XVI zaznaczył, że podpisanie adhortacji "Africae munus" stanowi zwieńczenie II Zgromadzenia Specjalnego dla Afryki Synodu Biskupów. Ten proces synodalny był okazją do szczególnej bliskości między Następcą Piotra a Kościołami partykularnymi w Afryce. Przypomniał, iż Synod skorzystał z adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Africa" bł. Jana Pawła II, w której mocno podkreślono pilną konieczność ewangelizacji tego kontynentu ściśle powiązanej z ludzką promocją oraz rozwinięto koncepcję Kościoła - rodziny Bożej. Była ona bardzo owocna, także w odniesieniu do współpracy ekumenicznej i dialogu międzyreligijnego, przede wszystkim z przedstawicielami religii tradycyjnych i islamu.

Mówiąc o kwestiach pojednania, sprawiedliwości i pokoju podjętych przez Drugie Zgromadzenie Specjalne dla Afryki Ojciec Święty podkreślił ich aktualność w obliczu napięć, aktów przemocy, wojen, niesprawiedliwości, nadużyć. Zauważył, że główny temat dotyczył pojednania z Bogiem i z bliźnim. - Kościół pojednany w swoim łonie i między wszystkimi swymi członkami będzie mógł stać się proroczym znakiem pojednania na szczeblu społeczeństwa, każdego kraju i całego kontynentu - stwierdził papież.

Jednocześnie zaapelował o wytrwałe poszukiwanie pokoju. - Aby go osiągnąć, należy mieć odwagę pojednania, które bierze się z przebaczenia, z woli rozpoczęcia na nowo wspólnego życia, z solidarnej wizji przyszłości, z wytrwałego pokonywania trudności. Ludzie pojednani i żyjący w pokoju z Bogiem i bliźnimi mogą działać na rzecz jeszcze większej sprawiedliwości w łonie społeczeństwa - powiedział Benedykt XVI.

DEON.PL POLECA

Jednocześnie przypomniał, że pierwszym przejawem sprawiedliwości jest pełnienie woli Bożej. Stąd wypływają niezliczone inicjatywy, zmierzające do wspierania sprawiedliwości w Afryce i dobra wszystkich mieszkańców tego kontynentu. Zobowiązuje do tego "Brama bez powrotu - miejsce, z którego niewolnicy byli wysyłani do Ameryki "wzywa, abyśmy demaskowali i zwalczali każdą formę niewolnictwa - podkreślił papież.

- Afryko, ziemio Nowej Pięćdziesiątnicy, ufaj Bogu! Ożywiana Duchem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, stawaj się wielką rodziną Bożą, wielkoduszną wobec wszystkich swych synów i córek, sprawców pojednania, pokoju i sprawiedliwości! Afryko, Dobra Nowino dla Kościoła, stawaj się nią dla całego świata! - zakończył swe przemówienie - Benedykt XVI. Następnie papież podpisał adhortację apostolską "Africae munus". Jako dar dla tamtejszej bazyliki pozostawił kilich.

 

Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI w bazylice Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ouidah w Beninie, które wygłosił podpisując posynodalną adhortację apostolską "Africae munus"

(19.11.2011)

[po angielsku]: Księża Kardynałowie,
Drodzy bracia w biskupstwie i w kapłaństwie,
Drodzy bracia i siostry,

Dziękuję serdecznie sekretarzowi generalnemu Synodu Biskupów abp. Nikoli Eteroviciowi za jego słowa powitania i przedstawienia, jak również wszystkim członkom Rady Specjalnej dla Afryki, którzy przyczynili się do zebrania wyników obrad synodalnych w celu ogłoszenia posynodalnej adhortacji apostolskiej.

Dziś wraz z podpisaniem adhortacji "Africae munus" kończy się świętowanie wydarzenia synodalnego. Poruszyło ono Kościół w Afryce, który modlił się, zastanawiał się i dyskutował na temat pojednania, sprawiedliwości i pokoju. W procesie tym istniała szczególna bliskość między Następcą Piotra a Kościołami partykularnymi w Afryce. Biskupi, a także eksperci, audytorzy, goście specjalni i delegaci braterscy przybyli do Rzymu, aby odbyć to ważne wydarzenie kościelne. Udałem się do Jaunde, aby wręczyć "Instrumentum laboris" obrad synodalnych przewodniczącym Konferencji Episkopatów i okazać w ten sposób swą troskę o wszystkie narody kontynentu afrykańskiego i sąsiednich wysp. Obecnie z radością ponownie przybyłem do Afryki, a bardziej konkretnie do Beninu, aby przekazać dokument końcowy tych prac. Podejmuje on refleksję ojców synodalnych, aby przedstawić jej syntezę wraz z różnymi aspektami duszpasterskimi.

[po francusku]: Drugie Zgromadzenie Specjalne dla Afryki Synodu Biskupów skorzystało z adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Africa" bł. Jana Pawła II, w której mocno podkreślono pilną konieczność ewangelizacji tego kontynentu, której nie można oddzielać od promocji ludzkiej. Z drugiej strony rozwinięto tam koncepcję Kościoła - rodziny Bożej. Koncepcja ta przyniosła wiele duchowych owoców Kościołowi katolickiemu oraz dziełu ewangelizacji i promocji ludzkiej, którą pobudziła, a także całemu społeczeństwu afrykańskiemu. Wobec tego Kościół jest wezwany do odkrywania siebie coraz bardziej jako rodzina. W przypadku chrześcijan chodzi o wspólnotę wierzących, która wielbi Boga Trójjedynego, sprawuje wielkie tajemnice naszej wiary i ożywia z miłością więzi między osobami, grupami i narodami, ponad różnicami etnicznymi, kulturowymi i religijnymi. W tej służbie pełnionej wobec każdej osoby Kościół otwiera się na współpracę ze wszystkimi częściami składowymi społeczeństwa, zwłaszcza z przedstawicielami Kościołów i Wspólnot kościelnych, nie pozostających jeszcze w pełnej jedności z Kościołem katolickim, jak również z reprezentantami religii niechrześcijańskich, przede wszystkim religii tradycyjnych i islamu.

Pamiętając o tym horyzoncie kościelnym, Drugie Zgromadzenie Specjalne dla Afryki skupiło się na zagadnieniu pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Chodzi o sprawy ważne dla świata w ogóle, które jednak nabierają bardzo szczególnej aktualności w Afryce. Wystarczy wspomnieć o napięciach, aktach przemocy, wojnach, niesprawiedliwości, nadużyciach wszelkiego rodzaju, nowych i dawnych, jakie naznaczyły ten rok. Główny temat dotyczył pojednania z Bogiem i z bliźnim. Kościół pojednany w swoim łonie i między wszystkimi swymi członkami będzie mógł stać się proroczym znakiem pojednania na szczeblu społeczeństwa, każdego kraju i całego kontynentu. Pisze św. Paweł: "Wszystko to zaś pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania" (2 Kor 5, 18). Podstawa tego pojednania znajduje się w samej naturze Kościoła, który "jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego" (LG, 1). Na tej podstawie Kościół w Afryce jest powołany, aby promować pokój i sprawiedliwość "Brama bez powrotu", która jest tu tak blisko, przypomina nam o tym obowiązku i wzywa, abyśmy demaskowali i zwalczali każdą formę niewolnictwa.

[po portugalsku]: Nigdy nie należy się zniechęcać w szukaniu dróg pokoju! Pokój jest jednym z najcenniejszych dóbr! Aby go osiągnąć, należy mieć odwagę pojednania, które bierze się z przebaczenia, z woli rozpoczęcia na nowo wspólnego życia, z solidarnej wizji przyszłości, z wytrwałego pokonywania trudności. Ludzie pojednani i żyjący w pokoju z Bogiem i bliźnimi mogą działać na rzecz jeszcze większej sprawiedliwości w łonie społeczeństwa. Nie należy zapominać, że według Ewangelii pierwszym przejawem sprawiedliwości jest pełnienie woli Bożej. Z tego podstawowego wyboru pochodzą niezliczone inicjatywy, zmierzające do wspierania sprawiedliwości w Afryce i dobra wszystkich mieszkańców tego kontynentu, przede wszystkim najuboższych i potrzebujących pracy, szkół i szpitali.

Afryko, ziemio Nowej Pięćdziesiątnicy, ufaj Bogu! Ożywiana Duchem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, stawaj się wielką rodziną Bożą, wielkoduszną wobec wszystkich swych synów i córek, sprawców pojednania, pokoju i sprawiedliwości! Afryko, Dobra Nowino dla Kościoła, stawaj się nią dla całego świata!

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Afryko, bądź Dobrą Nowiną dla świata"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.