Amsterdam: obchody 70-lecia Światowej Rady Kościołów

Amsterdam: obchody 70-lecia Światowej Rady Kościołów
(fot. PlusONE / shutterstock.com)
KAI / kk

Uroczyste obchody 70-lecia Światowej Rady Kościołów odbyły się 23 sierpnia w Amsterdamie. Pielgrzymi z całego świata zgromadzili się na nabożeństwie w Nieuwe Kerk, gdzie organizacja ta powstała w 1948 r. Wcześniej ulicami miasta przeszedł Marsz Pokoju, a przez poprzedzający tydzień trwała ekumeniczna pielgrzymka młodzieży.

Nabożeństwo w XV-wiecznej świątyni odbyło się pod hasłem "Iść, modlić się, pracować razem", które jest głównym mottem obchodów jubileuszowych. Modlitwom przewodniczyła Agnes Abuom, moderatorka Centralnego Komitetu ŚRK, zaś kazanie, zatytułowane "Miłość Chrystusa przynagla nas", wygłosił sekretarz generalny ŚRK ks. Olav Fykse Tveit.

Przypominając pierwsze zgromadzenie ŚRK w Amsterdamie, że pomimo doświadczeń II wojny światowej delegaci byli przekonani, że Bóg nadal kocha świat. Dziś "dziękujemy za wspólny wkład Kościołów" w zaprowadzaniu pokoju. Zostały one wezwane do bycia twórcami pokoju i "znakiem spełnienia Bożej obietnicy", choć pilne wówczas pojednanie było trudne. Były jednak "przekonane, że przezwyciężenie sił dzielących ludzkość oraz zagrażających relacjom wewnątrz i między Kościołami wymagało, by same były złączone w miłości".

Z kolei Agnes Aboum swej modlitwie dała wyraz przekonaniu, że także w dzisiejszym świecie ŚRK jest w stanie łączyć ludzi w pokoju. Mówiła o wykorzystywaniu świata stworzonego przez Boga, o handlu ludźmi, o ludziach uciekających przed przemocą i wołających: "Gdzie jest Bóg?". Prosiła Go o przebaczenie za to, że nie chcemy w obcokrajowcach widzieć naszych bliźnich. - Wszechmogący Boże, pomóż nam otworzyć nasze serca i drzwi, byśmy dzielili się Twoją miłością z ubogimi materialnie, w pokorze mówili prawdę ubogim-bogatym, byli przy ludziach starych i samotnych - modliła się moderatorka ŚRK.

Poprzedzający nabożeństwo Marsz Pokoju, zakończył się głównym placu Dam. Setki ludzi młodych wraz ze zwierzchnikami kościelnymi zatrzymywali się na chwilę refleksji i modlitwy przy synagodze, siedzibie Wspólnoty Sant Egidio, kościele ormiańskim i innych miejscach.

Przemawiając do uczestników marszu Aboum wezwała młodych do tworzenia lepszej przyszłości niż teraźniejszość i przeszłość. Przypomniała, że ŚRK powstała, ponieważ nasi przodkowie wierzyli w pokojową przyszłość pomimo doświadczeń dwóch wojen światowych oraz zniszczeń jakie zadały one ludziom i przyrodzie. - Nasze matki założycieli i nasi ojcowie założyciele mieli nadzieję - stwierdziła kenijska anglikanka. Jednocześnie wskazała, że zaangażowanie młodzieży w ruch ekumeniczny jest imperatywem dla jego przyszłości i przeprosiła za jego biurokratyzację.

Życzenia urodzinowe złożył ŚRK przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech bp Heinrich Bedford-Strohm.

Światowa Rada Kościołów powstała na I zgromadzeniu ogólnym w Amsterdamie w sierpniu 1948 r. Obecnie skupia ok. 350 Kościołów protestanckich, anglikańskich, prawosławnych, starokatolickich i niechalcedońskich. Kościoły w ponad 120 krajach członkowskich ŚRK skupiają ponad pół miliarda wiernych. Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od czasów Soboru Watykańskiego II utrzymuje z nią bliskie kontakty; od 1965 r. istnieje Wspólna Grupa Robocza, złożona z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i ŚRK. Z okazji obecnego jubileuszu w czerwcu złożył wizytę w siedzibie ŚRK w Genewie papież Franciszek.

U podstaw ŚRK leżą ruchy studentów oraz świeckich XIX wieku, Światowa Konferencja Misyjna (1910) w Edynburgu oraz encyklika patriarchy Konstantynopola z 1920 r., w której zaproponowane zostało utworzenie "związku Kościołów" na wzór Ligi Narodów. Na przełomie lat 1938-1939 czołowi przedstawiciele ponad stu Kościołów postanowili utworzyć Radę Ekumeniczną, jednak w realizacji tego zamierzenia przeszkodził wybuch II wojny światowej. Dopiero w 1948 r. można było tę ideę zrealizować. W Nieuwe Kerk w Amsterdamie sprawowano nabożeństwo otwierające pierwsze zgromadzenie ogólne ŚRK.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Amsterdam: obchody 70-lecia Światowej Rady Kościołów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.