Apel o budowanie kościelnej jedności w Chinach

KAI / psd

O jedność z papieżem i jedność członków Kościoła zaapelował do chińskich biskupów i kapłanów kard. Ivan Dias. Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, wraz z sekretarzem tej dykasterii abp Robertem Sarahem skierowali list do biskupów i kapłanów Chin kontynentalnych. Wystosowany on został w związku zakończonym niedawno Rokiem Kapłańskim. Dokument opublikowała po włosku i chińsku agencja „Fides”, związana z dykasterią misyjną.

Kard. Dias zapewnia chińskich biskupów i księży, że najchętniej spotkałby się z nimi osobiście, aby wysłuchać ich świadectw i wyrazić im swoje troski. Przypomina, że pierwszym obowiązkiem każdego biskupa i kapłana jest staranie, by być człowiekiem Bożym i człowiekiem dla innych. Powinien on więc osobą modlącą się, prowadzącą surowe życie, głęboko zamiłowaną do Jezusa Chrystusa i z dumą głoszącą Jego obecność w świecie. Powinien też całkowicie poświęcić się posłudze wiernym. Trzeba przeciwstawić się wszelkim pokusom wzbogacenia się w dobra materialne, uzyskiwania przywilejów dla siebie, swych krewnych czy grupy etnicznej, awansu społecznego czy kariery politycznej. „Wszystko to jest obce powołaniu kapłańskiemu i poważnie odciąga księdza od właściwej mu misji prowadzenia wiernych jako dobry pasterz drogą świętości, sprawiedliwości i pokoju” – stwierdza kard. Dias.

Mówiąc o jedności z papieżem prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów przypomina, że stanowi ona dla pasterzy Kościoła i powierzonych im wspólnot gwarancję wolności, również w sensie doktrynalnym, jako pełnego przylgnięcia do prawdy i autentycznej tradycji. Przypomniał też, że jedność chrześcijan oraz jedność członków wspólnoty kościelnej jest upragnionym przez Pana Jezusa znakiem wiarygodności przepowiadania. „Najmilsi współbracia, weźmy sobie do serca to przejmujące wezwanie do jedności pasterzy, płynące z Serca Tego, który tak bardzo ich umiłował, powołał i posłał do pracy w swojej Winnicy” – stwierdza kard. Dias.

Nawiązując do homilii Benedykta XVI wygłoszonej podczas tegorocznej uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła purpurat przypomniał, że cierpienia nie są dla chrześcijan najtrudniejszymi próbami. Kościół doznaje bowiem większych szkód z powodu tego, co zanieczyszcza wiarę i życie chrześcijańskie jego członków i wspólnot, podważając integralność Mistycznego Ciała, osłabiając jego zdolność do profetyzmu i świadectwa, przyćmiewając piękno jego oblicza.

Zaznaczył, że podziały są objawami mocy grzechu, który nadal działa w członkach Kościoła, także po dziele odkupienia. Wyraził przekonanie, że mimo to siły zła nie zwyciężą Kościoła, którego jedność zakorzeniona jest w jego jedności z Chrystusem. „Sprawa pełnej jedności chrześcijan, której nieustannie należy poszukiwać i odnawiać z pokolenia na pokolenie, jest też wspierana modlitwą Jezusa i Jego obietnicą” – stwierdza prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

DEON.PL POLECA

Wyraża wdzięczność Bogu za wysiłki podjęte dotychczas przez chińskich katolików na rzecz jedności Kościoła, w tym posłuszeństwo względem wskazań Ojca Świętego zawartych w Liście do katolików w ChRL z 27 maja 2007 r. i uzyskane dotychczas rezultaty. Zachęca do podejmowania dalszych inicjatyw na rzecz jedności pasterzy między sobą oraz między ich owczarniami. Zapewnia o duchowej jedności z nimi papieża Benedykta XVI, który zachęca chińskich katolików do nieustraszonego kroczenia drogą świętości, jedności i komunii, podobnie jak to czyniły wcześniejsze pokolenia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Apel o budowanie kościelnej jedności w Chinach
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.