Apel o obronę małżeństwa i wolności sumienia

KAI / psd

O obronę małżeństwa i wolności sumienia zaapelowali do ustawodawców biskupi Irlandii. Podczas swej sesji plenarnej mówili też o kwestiach związanych z Listem Benedykta XVI do katolików irlandzkich, zapowiedzianą wizytacją apostolską oraz planowanym na czerwiec 2012 r. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Dublinie.

Odnosząc się do mającej się niebawem odbyć debaty parlamentarnej dotyczącej legalizacji związków nieformalnych biskupi podkreślili, że jej przyjęcie oznaczałoby podważenie instytucji małżeństwa. Wezwali deputowanych, by zajmując stanowisko w tej sprawie wzięli pod uwagę opublikowany w marcu dokument episkopatu. Podkreślono w nim, że proponowane rozwiązanie, choć nie przewiduje możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne jest nie do pogodzenia z rolą rodziny jako podstawy ładu społecznego oraz niezbędnej, by zapewnić dobrobyt narodu i państwa. Zaapelowano do polityków, aby w głosowaniu nad tą kwestią posłowie nie byli wiązani dyscypliną partyjną. Biskupi wskazali też na konieczność poszanowania wolności sumienia urzędników stanu cywilnego, z których wielu może mieć obiekcje odnośnie do rejestrowania związków homoseksualnych.

Episkopat Irlandii wyraził wdzięczność Ojcu Świętemu za specjalny list wystosowany do tamtejszej wspólnoty katolickiej z 20 marca br. Biskupi są przekonani, że przyczyni się on do duchowej odnowy w ich ojczyźnie. Dostrzegają w nim też szczególny nacisk na rolę wiernych świeckich, ich świadectwa Ewangelii i współpracy w misji Kościoła. Podjęli ponadto kwestie inicjatyw duszpasterskich dotyczących modlitw przewidzianych w liście Ojca Świętego. Zapoznali się ze stanem spraw związanych z nadużyciami seksualnymi duchownych oraz kontrolą ich rozwiązywania. Oczekują na szczegóły dotyczące wizytacji apostolskiej, wyrażając przekonanie, że przyczyni się ona do duchowego odnowienia Kościoła w Irlandii.

Biskupi mówili ponadto o przygotowaniach do zaplanowanego w dniach 10-17 czerwca 2012 r. 50.tym Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie.

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Apel o obronę małżeństwa i wolności sumienia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.