Asyż: 12 zobowiązań religii na rzecz pokoju

Asyż: 12 zobowiązań religii na rzecz pokoju
Przedstawiciele religii świata podczas Dnia Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie "Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju" w Asyżu (fot. EPA/PIETRO CROCCHIONI)
KAI / wm

Pokój jest możliwy również dzisiaj - powiedział kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Jego wypowiedź rozpoczęła drugą część Dnia Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie "Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju" 27 października w Asyżu. Ponad 300 przedstawicieli religii świata z Benedyktem XVI na czele zgromadziło się na placu św. Franciszka i przyjęło 12 zobowiązań do działań na rzecz pokoju.

Kard. Tauran mówił o wspólnym zaangażowaniu przedstawicieli religii, by nie poddawać się już wojnom i podziałom. "Wiemy i doświadczyliśmy tego dzisiaj na nowo, że z Bożą pomocą wiara może pokonać niepewność, ufność - niepokój, nadzieja zaś może zwyciężyć lęk - stwierdził francuski purpurat kurialny.

Następnie reprezentanci religii przedstawili tekst 12 wspólnych zobowiązań do działań na rzecz pokoju. Rozpoczynał się on stwierdzeniem, odczytanym przez prawosławnego patriarchę Bartłomieja I, że dla budowania pokoju konieczne są miłość bliźniego i przestrzeganie złotej reguły: czyń to, co chciałbyś, aby czyniono tobie. Bp Mounib Younan ze Światowej Federacji Luterańskiej oświadczył, że przemoc i terroryzm stoją w sprzeczności z prawdziwym duchem religijnym, potępił uciekanie się do przemocy i wojny w imię Boga i religii oraz w imieniu zgromadzonych zobowiązał się do wykorzeniania przyczyn terroryzmu.

Przedstawiciel sikhów - Tarunjit Singh Butalia odczytał zobowiązanie do wychowywania osób i wzajemnego szacunku, mając na względzie pokojowe i solidarne współżycie. Metropolita Aleksander z Patriarchatu Moskiewskiego przeczytał zobowiązanie do wspierania kultury dialogu, aby wzrastało wzajemne zrozumienie i zaufanie między ludźmi i narodami, będące przedsmakiem prawdziwego pokoju.

 

John Upton ze Światowego Aliansu Baptystów zobowiązał się do obrony praw człowieka, a muzułmanin Mulina Mohammed Zubair Abid do szczerego i cierpliwego dialogu rozumianego jako okazja do lepszego wzajemnego zrozumienia. Metropolita Grzegorz z asyryjskiego Patriarchatu Antiochii odczytał zobowiązanie do przebaczenia błędów i uprzedzeń z przeszłości, do pokonania egoizmu, nienawiści i przemocy oraz do nauczenia się z przeszłości, że pokój bez sprawiedliwości nie jest prawdziwym pokojem.

Taoista Wai Hop Tong przedstawił zobowiązanie do stania u boku ubogich i opuszczonych w przekonaniu, że nie można być szczęśliwym w pojedynkę, buddysta Phra Phommolee - do utożsamiania się z bólem ludzi dotkniętych przemocą i złem oraz do dania naszym czasom rzeczywistej nadziei na sprawiedliwość i pokój, zaś szintoista japoński Tsunekiyo Tanaka - do popierania inicjatyw krzewiących przyjaźń między narodami.

Z kolei reprezentująca judaizm Betty Ehrenberg zobowiązała się do wzywania polityków do budowania świata solidarności i pokoju na fundamencie sprawiedliwości, Setri Nyomi ze Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych - do nieustannego głoszenia, że nie można oddzielać pokoju i sprawiedliwości oraz że "bezpieczeństwo, wolność i pokój można zapewnić nie siłą, lecz wzajemnym zaufaniem". Przedstawiciel niewierzących - Guillermo Hurtado zobowiązał się do budowania razem z wierzącymi i ludźmi dobrej woli "nowego świata" oraz do wspólnego poszukiwania prawdy, sprawiedliwości i pokoju przez wierzących i niewierzących.

Lekturę zobowiązań zakończył Ojciec Święty słowami: "Nigdy więcej przemocy! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu! W imię Boga każda religia przynosi na ziemię sprawiedliwość i pokój, przebaczenie i życie, miłość!".

W ciszy młodzież wniosła lampy oliwne, które następnie przedstawiciele religii trzymali w dłoniach. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch wezwał wszystkich do przekazania sobie znaku pokoju, co też uczynili. W tym czasie w powietrze wzniosły się trzy białe gołębie - symbole pokoju.

Na zakończenie głos zabrał Benedykt XVI. W krótkim przemówieniu pożegnalnym, wygłoszonym po włosku i angielsku, papież podziękował wszystkim, którzy umożliwili to spotkanie i tym, którzy wzięli w nim udział.

"Wydarzenie dzisiejsze jest obrazem tego, jak wymiar duchowy stanowi kluczowy czynnik budowania pokoju. Dzięki tej jedynej pielgrzymce byliśmy w stanie zaangażować się w braterski dialog, w pogłębianie naszej przyjaźni oraz we wspólne kroczenie w milczeniu i modlitwie. Zobowiązawszy się na nowo do pokoju i wymieniwszy między sobą znak pokoju, czujemy, że jesteśmy jeszcze głębiej włączeni, wraz ze wszystkimi mężczyznami i kobietami ze wspólnot, które reprezentujemy, w naszą wspólną wędrówkę ludzką - powiedział Ojciec Święty.

"Nie byliśmy podzieleni: będziemy nadal się spotykać, będziemy nadal zjednoczeni w tej wędrówce, w dialogu, w codziennym budowaniu pokoju i w swym zobowiązaniu się do lepszego świata, świata, w którym każdy człowiek i wszyscy ludzie mogą żyć zgodnie ze swymi własnymi słusznymi dążeniami - zapewnił papież. Swoje podziękowania zakończył słowami św. Franciszka: "Niech Pan obdarzy cię pokojem".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Asyż: 12 zobowiązań religii na rzecz pokoju
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.